Hankekuulumisia

Hyvin toimiva lukio –hanke on edennyt vauhdilla viime kevään jälkeen. Lukiolaisten itsenäiseen työskentelyyn tarkoitetut opiskelutilat saadaan käyttöön muutaman viikon sisällä. Huoneiden ulkopuolella on näytöt, joista opiskelija näkee tilan sen hetkisen varaustilanteen ja tilan ollessa tyhjillään, opiskelija pääsee sisällä avaamalla sähköisen lukon henkilökohtaista koodia käyttäen. Lukion opiskelijakunnan hallituksen kanssa käydään keskustelu tilojen käytöstä ja laaditaan yhdessä säännöt, joihin opiskelijat sitoutuvat käyttäessään tiloja.

Lukiolaisten digitaitojen kartoittaminen on edennyt ja laajentunut. Saimme yhteistyökumppanit Helsingin normaalilyseosta ja Joensuun normaalikoulusta ja laadimme yhdessä lukion ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille digitaidot-kyselyn, jolla kartoitetaan opiskelijoiden digitaalista osaamista. Kyselyssä kartoitettavat taidot pohjautuvat harjoittelukoulujen eNorssin TVT-ryhmän laatimaan tietostrategiaan. Tietostrategia pohjaa OPH:n Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan (TVT-osaaminen, Medialukutaito ja Ohjelmointiosaaminen). Tietostrategiassa on kuvattu luokkatasoittain oppilaan tavoitetasot. Lukiolaisten digitaidot-kysely pohjautuu yhdeksännen luokan tavoitetasossa kuvattuihin digitaitoihin. Tarkoituksenamme on kartoittaa miten lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osaaminen vastaa tietostrategiassa kuvattuja kriteerejä ja millaisia puutteita opiskelijoiden osaamisessa mahdollisesti on. Tavoitteena on saadun datan perusteella laatia ensi lukuvuoden ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille räätälöityä koulutusta digitaidoista.

Yhtenä hankkeen tavoitteista on ePortfolion käyttöönotto lukiossa, jotta opiskelijat voivat tallentaa osaamistaan jatko-opintoja ja työelämää varten. Toukokuussa opettajille tehtiin kysely eri oppiaineiden eri tarpeista opiskelijan osaamisen ja tuotosten tallentamiseen. Nyt syksyllä valitaan sopiva työkalu ja opettajia ja opiskelijoita ohjeistetaan sen käyttöönottoon liittyen.

Myös Teamsin kehittäminen on edennyt suunnitellusta. Opiskelijoille järjestetään koulutusta Teamsin käytöstä koulun pääasiallisena viestintäkanavana ja esimerkiksi uusintakuulustelu- ja itsenäinen suorituslomakkeet siirretään Teamsin lukio-opinnot kanavalle. Opiskelijoita on tarkoitus ohjata käyttämään Teamsia ensisijaisena viestintäkanavana ja informaaton lähteenä.