Hyvin toimiva lukio -hanke

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Hyvin toimiva lukio –hanke on Opetushallituksen rahoittama ja sillä on neljä keskeistä tavoitetta. 

  1. Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön luominen. Opiskelijoille rakennetaan oppimisen tila, joka mahdollistaa muun muassa etäopintoihin osallistumisen. 
  1. Toimintakulttuurin uudistaminen digitalisaation avulla. Teamsiin luodaan mahdollisuus opiskelijoille pyytää apua ja tukea digitaalisilla välineillä. 
  1. Sähköisen portfolion käyttöönotto. Opiskelijat voivat tallentaa ja kerätä osaamistaan sähköiseen portfolioon opiskelujensa aikana. 
  1. Tvt-taitojen kartoittaminen ja tvt-polun luominen. Lukion opiskelijoiden tvt-taidot kartoitetaan ja luodaan malli, jossa vaadittavat tvt-taidot saavutetaan. 

 

Hankkeen tulokset ja tulosten jakaminen 

Tälle sivustolle tulee tietoa hankkeen etenemisestä ja välivaiheista. Etätyöskentelytilasta on tarkoitus tehdä esittelyvideo.  Sähköisen portfolion käyttöönotosta tehdään suunnitelma ja ohjeistus opiskelijoille. Tvt-taitojen kartoittamiseen ja täydentämiseen luodaan suunnitelma, jota täydennetään vuosittain tarpeen mukaan. 

 

Hyvin toimiva lukio –hankkeen tuloksia on tarkoitus esitellä kansallisissa konferensseissa. Hankkeessa aikaansaatuja toimintatapoja malleja jaetaan verkostoissamme sekä osana lukion kansainvälistä toimintaa. Lisäksi koulutamme sekä opettajia että opetusharjoittelijoita uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Tarkoituksena on myös kirjoittaa hankkeesta artikkeli Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen Novissima-julkaisuun. 

 

Hankkeen toteutus 

Hankkeessa työskentelee Nina Penttinen hankkeen vetäjänä ja Perttu Ervelius Viikin norssin hankekoordinaattorina. Lisäksi hankkeessa on mukana useita Viikin normaalikoulun opettajia. Hankkeeseen osallistetaan myös lukion opiskelijakuntaa ja opiskelijoita kuullaan hankkeen eri vaiheissa. 

 

Hankkeen aikataulu 

Hanke aloitettiin syksyllä 2021 ja kevään 2022 aikana on tarkoitus laatia täsmälliset tavoitteet hankkeen eri osa-alueille ja kuulla lukion opiskelijakuntaa. Tarkoituksena on, että kaikki hankkeen tuotokset palvelevat erityisesti opiskelijoiden tarpeita, joten heidän mukaan ottamisen hanketyöhön on oleellista. Lukuvuoden 22-23 aikana on tarkoitus kokeilla valittuja toimintatapoja ja kouluttaa sekä opettajia että opiskelijoita niiden käyttöönottoon.  

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *