Talouden, liikenteen ja saavutettavuuden maantiede

Tutkimusryhmä järjestää maantieteen päiville 29.-30.10 ryhmän talouden, liikenteen ja saavutettavuuden maantieestä:

Talous- ja liikennemaantiede on perinteinen tutkimusala, jolla on vakiintunut teoreettinen pohja. Ytimien ja vaikutusalueiden välinen suhde liitetään usein tuotantoverkostojen vertikaalishorisontaalisiin kytkentöihin, alueelliseen kehittyneisyyteen sekä niiden välisiin suhteisiin. Perinteisesti innovatiivisten talousalueiden teoriassa tarkastellaan kahta kysymystä. “Miksi toiset alueet kasvavat nopeammin kuin toiset?” ja “Miksi kasvu keskittyy enemmän toisille alueille kuin toisille?” Ensimmäinen kysymys koskee alueiden välisiä suhteita kun taas jälkimmäinen yksittäisten tapausten sisäisiä ilmiöitä. Tavoitettavuus ja saavutettavuus ovat keskeisiä tekijöitä näiden kysymysten ymmärtämisessä ja esimerkiksi tehokkaan ja toimivan kaupunkirakenteen suunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelua tukevan tutkimuksen kannalta on tärkeää pohtia millaista tavoitettavuutta tavoitellaan (esimerkiksi kestävien kulkutapojen käyttö) ja siten kuinka saavutettavuutta tai toteutunutta liikkumistakin mitataan. Työryhmän on tarkoitus toimia keskustelualustana niin empiirisille kuin teoreettisesti motivoituneille puheenvuoroille talous- ja liikennemaantieteen aloilta. Erityisesti menetelmällisesti motivoituneet tutkimukset koko kirjossaan ovat tervetulleita.

Avainsanat: talousmaantiede, paikkatietojärjestelmät, saavutettavuus, yritykset, klusterit, innovaatiot, verkostot, tietotalous, digitalisaatio, liikenne ja liikkuminen

Lisätietoa maantieteen päivistä 2015:

http://www.uta.fi/jkk/maantieteenpaivat2015/index.html