S12 Näkökulmia

S 12 Näkökulmia viestinnän tutkimukseen

HUOM! Kurssin tulokset ja palaute: tulokset ja henkilökohtainen palaute on lähetetty osallistujille sähköpostilla. Tästä pääset kussin ja loppuesseiden arvioinnin yleisiin perusteisiin.

Maanantaisin 12–15 ajalla 3.9.–15.10.2007. Paikka: Päärakennus, Sali 15

Kurssin kuvaus: Laitoksen tutkijat esittelevät viestinnän tutkimusta omista lähtökohdistaan. Jokaisella kokoontumiskerralla on kaksi esitystä lukuun ottamatta viimeistä kertaa, joka kestää vain puolitoista tuntia.

Kurssin ohjelma:

PVM, AIKA, PUHUJA, LUENNON OTSIKKO

 • 3.9. 12.15 Juha Herkman: Johdanto
 • 3.9. 13.30 Tuomo Mörä: Eurooppalainen julkisuus – esteet ja mahdollisuudet
 • 10.9. 12.15 Elisa Juholin: Työyhteisöviestinnän paradigmamuutos
 • 10.9. 13.30 Janne Matikainen: Verkko viestinnän tutkimuksen haasteena
 • 17.9. 12.15 Marko Ampuja: Kriittinen kulttuuriteollisuusteoria ja 2000-luvun mediakulttuuri
 • 17.9. 13.30 Liina Puustinen: Kuluttajayleisö
 • 24.9. 12.15 Esa Väliverronen: Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä
 • 24.9. 13.30 Ritva Levo-Henriksson: Etniset vähemmistöt ja media
 • 1.10. 12.15 Pekka Aula: Maine-teoria ja organisaatioiden yleisösuhteet
 • 1.10. 13.30 Laura Juntunen: Journalistinen etiikka ja itsesääntely uuden vuosituhannen mediamaisemassa
 • 8.10. 12.15 Heidi Lavento: Kunta- ja palvelurakenneuudistus muutosviestinnän haasteena
 • 8.10. 13.30 Hannu Nieminen: Viestintäpolitiikka tutkimuskohteena
 • 15.10. 12.15 Juha Herkman: Populaarijulkisuuden tutkimus

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, lukemalla yksi teos tai sitä vastaava oheislukemistolistasta valittu lukupaketti (lista alla) ja kirjoittamalla luetun ja kuullun yhdistelmästä loppuessee ohjeiden mukaan (ohjeet alla). Mikäli poissaoloja on enemmän kuin yksi luentokerta, sovitaan korvaavasta lisäsuorituksesta Juha Herkmanin kanssa. Arvostelu numeroarvosanalla 1–5. Pääpaino arvosanassa on loppuesseellä, mutta läsnäolo ja osallistuminen luennoille voivat vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai alentavasti. Esseet palautetaan Herkmanille s-postin liitetiedostona viimeistään 22.10.

Ohjeita

 1. Oheislukemistolista
 2. Loppuesseen kirjoitusohjeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *