P3a Viestintäpolitiikka

P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely

HUOM! Täytätkö kurssin palautelomakkeen, joka löytyy sivun alalaidasta liitetiedostona, kiitos? Lomakkeen voi palauttaa viestinnän laitoksen käytävällä sijaitsevaan hyllyyn, lokeroon P3a-kurssin palaute. Liitteenä myös perusopiskelijoiden tenttitulokset 7.12. tentistä sekä tentin arvosteluperusteet omina asiakirjoinaan. Hyvää joulua!

Opettaja: Juha Herkman, juha.herkman@helsinki.fi, 09 191 24708

Paikka: Siltavuorenpenger 20 A (S20A), sali 107.

Aika: tiistaisin ja torstaisin 16–18 ajalla 7.11.–30.11.2006.

Suoritustapa: luennot ja luentotentti, oheislukemisto.

Kurssin ohjelma

Ti 7.11. Johdanto: media ja demokratia

To 9.11. Sananvapaus ja yksityisyydensuoja

Ti 14.11. Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus (Salli Hakala)

To 16.11. Julkisen palvelun idea

Ti 21.11. Etiikka I: journalistinen itsesääntely

To 23.11. Etiikka II: mainonnan itsesääntely

Ti 28.11. Etiikka III: kuvaohjelmien tarkastaminen

To 30.11. Tekijänoikeus ja verkkoyhteiskunta (Niklas Bruun)

To 7.12. Luentotentti

Viestinnän perusopiskelijat: mahdollisuus uusintakuulusteluun laitoksen rästitentissä to 11.1.2007 klo 16–18, U40 sali 1. Ennakkoilmoittautuminen WebOodissa.

Oheislukemistot (tenttiä varten)

I Lainsäädäntö

 1. Sananvapaus ja yksilön suoja
 2. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
 3. Julkisuuslaki
 4. Rikoslaki, luvut 24 ja 38
 5. Laki televisio- ja radiotoiminnasta
 6. Laki Yleisradio Oy:sta
 7. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta
 8. Valtion elokuvatarkastamo
 9. Tekijänoikeuslaki

II Itsesääntely

 1. Journalistin ohjeet
 2. Julkisen sanan neuvosto
 3. Mainonnan eettiset ohjeet
 4. Mainonnan eettinen neuvosto

Kirjallisuutta

Kuka valvoo vapautta? Viestintäoikeuden vuosikirja 2005 (2006). Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Katti: Helsinki.

Kulla, Heikki ym. (2002): Viestintäoikeus. WSOY: Helsinki.

Mäntylä, Jorma (2004): Journalistin etiikka. Gaudeamus: Helsinki.

Nieminen, Hannu ym. (2005): Media ja demokratia Suomessa. Kriittinen näkökulma. Oikeusministeriön julkaisu 11/2005.

Paukku, Eero (2005): Sananvapaus televisio- ja radiotoiminnan sääntelyssä. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Katti: Helsinki.

Vuortama, Timo & Kerosuo, Lauri (2004): Viestinnän lait ja säännöt. Kustannus-Mäkelä: Karkkila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *