Psykoosi ja tajunnan taidot

Psykoosiin liittyy todellisuudentajun heikkeneminen. Minun mielestäni psykoosista toipuvalle voisi opettaa erilaisia tajunta-taitoja ja tietoisuus-taitoja. Mielestäni terveyttävä merkityksenanto ja täsmällinen kielenkäyttö auttaisivat psykoosista toipuvaa toipumaan ja estämään tulevat psykoosit.

Semioosi ja muisti

Tietääkseni muistia ja älyllistä suoriutumista voi parantaa lukemalla, ratkomalla pulmia (kuten ristisana-tehtäviä) ja harrastamalla liikuntaa (kuten lenkkeilyä ja palloilua). Muistin parantaminen lienee mahdollista kokemalla ja luomalla merkityksellisyyttä toiminnassaan ja käyttäytymisessään. Minä harrastan merkityksenantoa muistini tueksi luomalla ”muistisääntöjä”, jotka viittaavat oman elämäni tärkeisiin aihealuisiin ja numeraaleihin. #semioosi #muistaminen #muisti

Erilaiset psykoosit

Minun kokemukseni mukaan on olemassa ainakin kahdenlaisia psykooseja: 1. Harhaluulojen aiheuttama psykoosi. 2. Hallusinaatioiden aiheuttama psykoosi.  

Henkiolennot ja meemit

Olen pohtinut henkiolentoja ja meemejä. Olen herännyt huomaamaan millaisia meemejä käytän. Olen pohtinut meemien lähtökohtaa, alkua, merkitystä ja hintaa. Tässä tekstissä tarkoitan meemeillä pieniä käyttäytymis-taipumuksia ja -tapoja, kuten sitä miten henkilö kampaa hiuksiaan. Meemit ovat kuin geenit, mutta vain sellaisia, että meemit ovat käyttäytymistä ja geenit perimää. Kuka omistaa meemit, joita käytän? Kuka omistaa meemit,… Continue reading Henkiolennot ja meemit

Sosiaalitieteet ja psykoosi

Miten sosiaalitieteet voivat auttaa psykoosin hoidossa? Sosiaalitieteet voivat tuottaa teorioita ja tietoja keskusteluista ja monologista. Tällainen tieto voi olla vaikka tieto siitä, miten oma päänsisäinen kielenkäyttö, salainen monologi vaikuttaa todellisuudentajuun. Psykoosista toipumista voidaan jouduttaa vaikkapa muuttamalla oma sisäinen monologi sanavalinnoiltaan ja lauseiltaan täsmällisemmäksi. Tähän voidaan pyrkiä keskustelemalla psykoosista toipujan kanssa.

Dissosiaatio ja psykoosi

Olen lukenut jostain (en muista mistä), että psykoosi on mielen laaja-alaisin dissosiaatio. Psykoosin yhteydessä puhutaan myös todellisuustajun heikkenemisestä ja myös realiteetintajun heikkenemisestä.

Väitteet ja väkivalta

Millä tavoin totuus syntyy? Tarkemmin: Millä tavoin totuus syntyy sosiaalisissa prosesseissa? Millainen vaikutus tarkoin koordinoidulla väkivallalla tai muulla hallintaa luovalla (yhteis)toiminnalla on ”totuuden” syntymisessä?                                     Unien maailma, ”psykoottinen rajatila-kokemus”, on usein vailla logiikkaa. Usein logiikkaa pystytään löytämään, tai ainakin… Continue reading Väitteet ja väkivalta

Sosiaaliset kentät

Olen opiskellut sosiaalisia kenttiä ja niillä vallitsevia toimintalogiikoita. Olen kiinnostunut erilaisista toimintalogiikoista, esimerkiksi siitä mikä tekee toimintalogiikasta kannattavan jollain tietyllä sosiaalisella kentällä.

Tietoisuus ja tajunta

Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut tietoisuuteen ja tajuntaan liittyvistä ilmiöistä. Tämän hetkisen ymmärrykseni mukaan tietoisuus tarkoittaa subjektin tietoa jonkun asian olemassaolosta ja tajunta tarkoittaa tietoa merkityksistä ja semioosista.

Hei!

Tässä blogissa kirjoitan erityisesti taloustieteeseen ja sosiaalitieteisiin liittyvistä aiheista.