Väitteet ja väkivalta

Millä tavoin totuus syntyy? Tarkemmin: Millä tavoin totuus syntyy sosiaalisissa prosesseissa? Millainen vaikutus tarkoin koordinoidulla väkivallalla tai muulla hallintaa luovalla (yhteis)toiminnalla on ”totuuden” syntymisessä?                                     Unien maailma, ”psykoottinen rajatila-kokemus”, on usein vailla logiikkaa. Usein logiikkaa pystytään löytämään, tai ainakin luomaan rakentamalla merkityksellisyyttä muun muassa mielekkäiden assosiaatioiden kautta ”unen todellisuuteen”.           Sekavuustila, hallintapyrkimys, järjestys, hallinta, ennustettavuus.

 

By Joel Hämäläinen

Bachelor of Social Sciences, Economics. Masters Student in Social and Public Policy.

Leave a comment

Your email address will not be published.