Hometta lumen alla?

Paljastuiko nurmikollasi lumen sulamisen jälkeen vaaleaa seittiä, ja talvehtineet heinän lehdet näyttävät kuolleilta? Kyseessä on todennäköisesti lumihome – taudinaiheuttaja, joka lisääntyy talven aikana lumen suojassa. Lumipeite on tehokas eriste, ja siksi lämpötila maanpinnan tasossa voi olla talven kovienkin pakkasten aikana lähellä nollaa. Näin on erityisesti silloin, jos pysyvä lumi sataa loppuvuodesta niin varhain, että maa ei ole vielä roudassa. Lumen alla on myös kosteaa. ”Lämpimät” ja kosteat olosuhteet ovat suotuisat lumihomeelle ja muillekin taudinaiheuttajille.

Lumihomeita löytää pihanurmikoilta ja luonnon kasvillisuudesta, mutta taloudellisesti merkittävää tuhoa ne aiheuttavat syysviljoille ja nurmikasveille. Lumihomeet voivat myös vaurioittaa metsäpuiden taimia. Vaikka kyseessä on ikävä taudinaiheuttaja, sienen muodostama rihmasto on läheltä katsottuna mielestäni varsin kaunista.

Lämpeneminen vaikuttaa tundrakasvien fenologiaan

Ilmaston lämpenemiseen liittyy kasvukauden piteneminen. Ilmastomallien mukaan lämpeneminen on voimakkaampaa pohjoisilla kuin eteläisillä alueilla. Lämpenemisen myötä lyhyt kasvukausi pitenee, ja kasvien vuodenaikaisuus (fenologia) muuttuu. Esimerkiksi silmut puhkeavat keväällä nykyistä aikaisemmin, ja myös kukinta voi aikaistua.

Kansainvälinen tutkijajoukko tarkasteli uudessa tutkimuksessaan, millä tavoin lämpeneminen vaikuttaa arkisten tundran kasvien kasvuunlähdön ajoittumiseen keväällä. Tutkimus kattoi havaintoja 47 kasvilajista 18 alueelta eri puolilta arktista vyöhykettä mm. Fennoskandiassa, Pohjois-Amerikassa, Grölannissa ja Huippuvuorilla. Havaintoja kasveista  oli 20 vuoden ajalta yhteensä 23 000.  Tutkijat analysoivat tilastollisin menetelmin missä määrin lämpötilan vuotuinen vaihtelu vaikuttaa fenologian vuotuisiin eroihin.

Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä eroja havaintopaikkojen välillä: mitä kylmempi oli paikan keskimääräinen ilmasto, sitä voimakkaammin lämpötila vaikutti kasvuunlähdön ajoittumiseen keväällä. Arktisilla alueilla laajalti esiintyvän liekovarpion (Cassiope tetragona) kukkimisen ajoittumisessa havaittiin vastaava paikkojen välinen ero lämpötilariippuvuudessa. Mikäli kylmässä ilmastossa lämpötilan vaikutus fenologiaan on suurempi kuin lämpimämmässä ilmastossa, ilmaston lämpenemisen vaikutukset kasveihin voivat olla odotettua suurempia pohjoisilla alueilla.

Tutkimus julkaistaan Global Change Biology –sarjassa:

Prevéy J, Vellend M, Rüger N, Hollister RD, Björkman ND Myers-Smith IH, Elmendorf SC, Clark K, Cooper EJ, Elberling B, Fosaa AM, Henry GHR, Høye TT, Jónsdóttir IS, Klanderud K, Lévesque E, Mauritz M, Molau U, Natali SM, Oberbauer SF, Panchen ZA, Post E, Rumpf SB, Schmidt NM, Schuur EAG, Semenchuk PR, Troxler T, Welker JM, Rixen C 2017. Greater temperature sensitivity of plant phenology at colder sites: implications for convergence across northern latitudes.  Global Change Biology (painossa).