Se löytyi! –siis mikä?

Se löytyi- missioon voi törmätä lähes kaikkialla Helsingin kaupunkikuvassa. Mainoksia löytyy ympäri kaupunkia, ja niitä voi huomata bussipysäkin kupeessa tai juna-aseman liepeillä. Mainosta koristaa lauseet: Se löytyi.fi. Löydä sinäkin! Tositarinoita elävästä elämästä. Lauseiden lisäksi mainoksesta löytyy kampanjan puhelinnumero. Mutta mistä tässä missiossa on oikein kyse? Ja mikä on sen tarkoitus? Ja mitä mieltä helsinkiläiset siitä ovat? Näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan seuraavaksi.

Se löytyi – missiota kuvataan selöytyi.fi sivustolla kristittyjen yhteiseksi merkittäväksi hankkeeksi, hyvän sanoman välittämiseksi suomalaisille. Tämä mediakampanja on nähtävissä laajasti 19.9–26.10. Kampanjan tarjoaa IRR-TV ry yhdessä satojen seurakuntien ja eri kirkkokuntien järjestöjen kanssa. Mission tavoitteena on kiinnittää huomiota yksinäisyydestä kärsivien lähimmäisten auttamiseen ja sen tarkoitus on luoda hyvät edellytykset henkilökohtaisiin kohtaamisiin. 

Miten missio näkyy sitten katukuvassa? Kyseessä on monimedia- kampanja, joka on internetissä, sosiaalisessa mediassa, radiossa, televisiossa, printtimediassa sekä ulkomainonnassa. Katukuvassa kampanja näkyy muun muassa julisteina ja liikkuvina mainoksina. Selöytyi.fi sivustolla kerrotaan, että eri mediavälineet kertovat “hyvää sanomaa” henkilökohtaisten kertomusten avulla. Missioon on saatu mukaan julkisuuden henkilöitä, jotka jakavat tätä “hyvää sanomaa” henkilökohtaisten kertomusten kautta. Mitä tämä hyvä sanoma siis oikein pitää sisällään? Hyvää sanomaa kuvataan näin: Ihmiset kertovat, miten he ovat löytäneet Jumalan voiman elämässään, ja mitä he ovat hänessä löytäneet. 

Missioon osallistuvat seurakunnat järjestävät tapahtumia, joihin pääsee tutustumaan nettisivujen linkin kautta. Tapahtumia järjestetään useassa eri kaupungissa. Tapahtumien lisäksi tarjolla on kohtaamisia, joihin kannustetaan osallistumaan. Sivustolta ilmenee, että Se löytyi- mission tarkoituksena on huomioida erityisesti yksinäisyyttä kokevat suomalaiset. Kuitenkin tulisi pohtia onko mission tarkoituksena pelkästään auttaa ihmisiä yksinäisyyden keskellä vai onko pääasiallisena tarkoituksena kuitenkin tuoda kristillisiä oppeja yksinäisten ihmisten elämään. 

Mutta mitä mieltä ne helsinkiläiset sitten ovat Se löytyi- mission mainoksista Helsingin julkisessa tilassa.  

Haastattelimme yli 18-vuotiaita helsinkiläisiä Senaatintorin raitiovaunupysäkillä, Haapaniemen bussipysäkillä sekä Hakaniemen metroasemalla perjantaina 7. lokakuuta. 

Haastattelumme sisälsi kaksi kysymystä: “Sopiiko mainos mielestäsi Helsingin julkiseen tilaan?” ja “Onko kyseinen mainos mielestäsi selkeä?”. Halusimme selvittää kaupungistumisen ilmenemistä Helsingissä, sekä täyttikö mainos tavoitteensa.  

Lisäksi annoimme haastateltaville valmiiksi vastausvaihtoehdot 1–4, eli ”kyllä todellakin”, ”kyllä”, ”ei” ja ”ei todellakaan”. Valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot myös nopeuttivat haastattelua, mikä tuntui kiireisten kaupunkilaisten kohdalla sopivalta; “Tässäkö se?” kuului useamman suusta.   

Haastatteluissa käytetyt mainokset näyttivät jotakuinkin tältä: 

Kuva: Venla Kampman

Keskiössä on kaksi iloista henkilöä. Ylempänä oranssilla taustalla, kuin heidän sanomanansa, todetaan “sen löytyneen” ja kehotetaan katsojaa tutustumaan syvemmin. Tutustumiseen annetaan mainoksen alaosassa kampanjan nettisivu, sekä puhelinnumero. 

Haastattelimme yhteensä 18 helsinkiläistä ja tältä tulokset näyttivät: 

[Kuvaaja 1] 

Kaupungistumisen suurimpiin ideoihin kuuluvat esimerkiksi privatisoituminen ja uskontosensitiivisyys. Privatisoituminen on idea uskon ja uskonnon harjoittamisen henkilökohtaistumisesta ja poistumisesta julkisesta tilasta ja uskontosensitiivisyys julkisen tilan tekemisestä uskontoneutraaliksi ja erikatsomuksista tuleville turvalliseksi. 

Haastattelussa kysyimme mainosten sopivuutta Helsingin julkiseen tilaan. Kuten kuvaajasta yksi näkee, ovat helsinkiläisten vastaukset hyvin jakautuneita; Sekä kielteisiä, että myönteisiä vastauksia on huomattavat määrät.  

Kuitenkin huomattavasti suurin vastausryhmä on kyllä, eli mainos koetaan julkiseen tilaan sopivaksi. Haastatellut totesivat “uskonnollistenryhmien mainoksia olleen aina” ja, että tutkittavina olleet mainoksemme ovat suhteellisen hillittyjä, rajumpaan katujulistukseen verrattuna. Toisiksi suurin ryhmä, oli kuitenkin ehdottomasti mainoksen julkisuuteen sopimista vastaan. “Eli tää on joku Jeesus juttu? No sit ei kyl…” totesi eräskin nuori.  

Täten rohkenemme esittää kaupungistumisen jossain määrin näkyvän Helsingissä, mutta uskonnollisen ilmaisun vapauden olevan silti tärkeä. Toki suurempien johtopäätöksien vetäminen pienestä materiaalistamme ei ole kannattavaa, mutta osviittaa se antaa. 

[Kuvaaja 2] 

Jokaisen haastattelun aluksi esittelimme haastateltavalle lyhyesti Se löytyi -kampanjan ja sen perusidean. Moni oli törmännyt mainoksiin aikaisemmin, mutta mainoksen pääidea ei ihmisille pelkkää mainosta katsomalla auennut. Tämän takia enemmistö haastateltavista olikin sitä mieltä, että mainos ei tai ei todellakaan ole selkeä, mikä voidaan huomata kuvaajasta 2.  

Selkeä mainos on esimerkiksi informatiivinen, yksinkertainen ja mukaansatempaava. Yleisesti ajatellen mainoksen katsojalle pitäisi lähes välittömästi mainosta katsoessa selvitä, mihin mainos pyrkii ja mitä se mainostaa. Haastateltavien mielestä Se löytyi -mission mainosta katsoessa ei auennut mitä tai ketä se mainostaa. Moni kommentoikin, ettei heillä olisi ollut mitään tietoa mainoksen pyrkimyksestä, mikäli haastattelun alussa, emme olisi lyhyesti kommentoineet mikä on Se löytyi -kampanja.  

Toisaalta kuten kuvaajasta 2 voidaan huomata, haastateltavista kolme oli sitä mieltä, että mainos on tai ehdottomasti on selkeä. Kuitenkin kahdelle kolmesta “kyllä” tai “kyllä todellakin” vastaajasta Se löytyi -missio oli tuttu jo entuudestaan, mikä luonnollisesti selkeytti mainoksen sanoman ymmärtämistä.  

Voikin pohtia pyrkiikö mainos houkuttelemaan katsojaa tietynlaisella mystisyydellään soittamaan mainoksessa esitettyyn numeroon tai käymään selöytyi.fi nettisivuilla. Toisaalta haastateltavista harva koki tämän kuitenkaan kiinnostavana ja suhtautui välinpitämättömästi kampanjaan.  

Kuva: Venla Kampman

Se löytyi! -missio on saanut kritiikkiä haastateltujen helsinkiläisten lisäksi myös siihen osallistuneilta evankelisluterilaisilta seurakunnilta. Kritiikki on koskenut muun muassa kasteen ja ehtoollisen puuttumista mission sanomasta. Helsingin sanomissa julkaistussa artikkelissa luterilaisen seurakunnan pappi Maarit Hirvi kommentoi Se Löytyi-kampanjan lasten materiaaleista puuttuvaa kasteen merkityksestä kertomista. Kampanjan missiotoimikunnan varapuheenjohtaja Mikko Matikainen, luterilainen pappi, ymmärtää kasteen ja ehtoollisen puuttumisesta aiheutuvaa kritiikkiä, ja perustelee tätä sillä, että on haluttu antaa yksinkertainen ja selkeä kuva Jeesuksesta. Suurin osa kampanjaan osallistuvista seurakunnista tuleekin esimerkiksi helluntailaisuuden tai vapaan kristillisyyden piiristä.  

Helsingin sanomien artikkelissa Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Ilkka Huhta huomioi, että luterilaisen kirkon sisältä kampanjassa on edustettuna ensisijaisesti viidesläisyys, jota esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsänen edustaa. Valtavirtaluterilaisuuden ja viidesläisyyden suhde on ongelmallinen, sillä esimerkiksi naispappeuteen ja homoseksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin suhtaudutaan erimielisesti. Se löytyi -missiosta puuttuukin valtavirtaluterilaisuuden hyväksymästä homoseksuaalisuudesta puhuminen. Näiden ristiriitojen takia evankelis-luterilaiset piispat eivät kannusta, mutta eivät myöskään kiellä kampanjaan osallistumista.  

Se löytyi- missio näkyy vahvasti tällä hetkellä kaupunkikuvassa, mutta helsinkiläiset eivät koe mainosta ja sen tarkoitusta kovin selkeäksi. Missio onkin saanut kritiikkiä sen sisällöllisistä puutteista, mutta myös sen mainonta koetaan keräämämme aineiston perusteella jokseenkin epäonnistuneeksi, sillä sen sanoma ei ole selkeä. Haastattelumme mukaan mainokset kuitenkin koetaan sopivammaksi katukuvaan, kuin vastaavasti raju julistus 

Tekijät: Venla Kampman, Aapo Patokoski, Nea Salo ja Milla Tarvainen

Lähteet:

Venla Kampmanin ja Aapo Patokosken tekemä kyselytutkimus.

Suonpää, Samuli (2022). Julkkisten tähdittämä käännytyskampanja paisui erikoiseksi vyyhdiksi. Helsingin Sanomat, 4.10.2022 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009099482.html

Se löytyi- mission verkkosivu: https://seloytyi.fi/?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw2LJAQeaEWv9AXvYjYVgqrBmgAlSLeJ-lrRvBgZiPOBgRU5UMeulAEaAkB0EALw_wcB

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *