Hankkeen kuvaus

Helsingin yliopisto on käynnistänyt Helsingin kaupungin kanssa Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden harjoittelua päiväkodeissa.

Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit -hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevien harjoittelunohjausta neljässä Helsingin päiväkodissa. Hankkeessa kehitettyjä työtapoja voidaan jatkossa hyödyntää kaikissa Helsingin yliopiston harjoittelupäiväkodeissa.

Hankkeeseen on valittu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa eri puolilta Helsinkiä neljä kehittämispäiväkotia, joilla on jo aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelunohjauksesta. Hankkeen kehittämispäiväkoteina toimivat päiväkoti Rööperi Punavuoressa, päiväkodit Isoniitty ja Kesäheinä Kumpulassa sekä päiväkoti Kaunokki Malminkartanossa.

Hakkeesta vastaavat Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen ja hankkeen johtaja, yliopistonlehtori Elina Fonsén. Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Heidi Chydenius. Lisäksi hankkeessa ovat mukana yliopistonlehtori Eeva-Leena Onnismaa ja tutkijatohtori Annukka Pursi. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kestää vuoden 2020 loppuun.