Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen on laadittu työvälineeksi harjoittelujen laadukkaaseen toteuttamiseen ja harjoitteluopintojen kehittämiseen. Käsikirjassa jäsennetään varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelunohjausta Helsingin yliopistossa koulutuksen opetussuunnitelman ja harjoittelunohjauksen eri osapuolien näkökulmasta. Toivomme sen toimivan myös laajemmin keskustelun herättäjänä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelujen kehittämisessä.

Käsikirjan ovat laatineet Heidi Chydenius, Eeva-Leena Onnismaa, Elina Fonsén, Annukka Pursi ja Lasse Lipponen. Kutsumme Helsingin yliopiston ohjaavat varhaiskasvatuksen opettajat käsikirjan julkistustilaisuuteen maaliskuussa 2021.

Käsikirja on ladattavissa täältä: Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

Kuvat: Johanna Ylänkö ja Jefunne Gimpel

Hankkeen syksy

Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit -hankkeessa on tiedossa kiireinen syksy. Tässä kirjoituksessa lyhyesti syksyn suunnitelmista.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on syksyn aikana rakentaa tutkimusperustainen Harjoittelunohjauksen käsikirja opiskelijoiden, ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja yliopiston toimijoiden käyttöön. Käsikirjassa on tarkoitus jäsentää ja kuvata opetusharjoittelun kokonaisuus ja eri toimijoiden roolit. Käsikirjaa rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja päiväkodin johtajien kanssa.

Opetusharjoittelujaksot harjoittelupäiväkodeissa on saatu käynnistettyä elokuun lopulla ja kehittämispäiväkotien ohjaavat opettajat ovat lupautuneet äänittämään ohjauskeskusteluitaan, joita käytetään myöhemmin tutkimuksessa. Syyskuussa jatkuu eNorssi-ohjaajakoulutus ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille, ja kehittämispäiväkotien johtajien koulutusta jatketaan lokakuussa.

Loka-marraskuussa valmistaudumme videoimaan varhaiskasvatuksen opettajien toimintaa päiväkodeissa. Tarkoituksena on rakentaa Videokirjasto varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen käyttöön. Videomateriaalia hyödynnetään lisäksi kehittämispäiväkotien henkilöstön ammatillisen kasvun tukena. Ajatuksena on katsoa videoaineisto ryhmän aikuisten kanssa ja keskustella sen pohjalta pedagogisesta sensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa. Keskusteluun tuo oman asiantuntemuksensa tutkijatohtori Annukka Pursi.

Olemme lisäksi viimeistelemässä kirjoitusta lasten kokemuksista poikkeustilan aikana. Julkaisemme blogissa kirjoituksen aiheesta lokakuussa.

Hankkeen uusi nimi

Hanke etenee poikkeustilasta huolimatta. Kevät on tuonut  paljon uutta niin tutkimuksen kuin nimenmuutoksen muodossa.

Hankkeemme on elänyt koko maailman tavoin muuttuneiden tilanteiden aikaa. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne siirsi varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelujaksojen toteutumista. Ohjaajakoulutus laitettiin tauolle, mutta jatkamme koulutusta syksyllä. Uusia tutkimussuuntia on myös syntynyt ja niistä pääsemme toivottavasti kertomaan pian.

Suurin uutinen liittyy hankkeen nimeen. Hankkeemme on saanut uuden nimen Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit. Nimi tiivistää Helsingin yliopiston ja hankkeen kehittämispäiväkotien välisen kiinteän yhteistyön niin tutkimuksen kuin kehittämistyön parissa.