Hankkeen uusi nimi

Hanke etenee poikkeustilasta huolimatta. Kevät on tuonut  paljon uutta niin tutkimuksen kuin nimenmuutoksen muodossa.

Hankkeemme on elänyt koko maailman tavoin muuttuneiden tilanteiden aikaa. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne siirsi varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelujaksojen toteutumista. Ohjaajakoulutus laitettiin tauolle, mutta jatkamme koulutusta syksyllä. Uusia tutkimussuuntia on myös syntynyt ja niistä pääsemme toivottavasti kertomaan pian.

Suurin uutinen liittyy hankkeen nimeen. Hankkeemme on saanut uuden nimen Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit. Nimi tiivistää Helsingin yliopiston ja hankkeen kehittämispäiväkotien välisen kiinteän yhteistyön niin tutkimuksen kuin kehittämistyön parissa.