Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen on laadittu työvälineeksi harjoittelujen laadukkaaseen toteuttamiseen ja harjoitteluopintojen kehittämiseen. Käsikirjassa jäsennetään varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelunohjausta Helsingin yliopistossa koulutuksen opetussuunnitelman ja harjoittelunohjauksen eri osapuolien näkökulmasta. Toivomme sen toimivan myös laajemmin keskustelun herättäjänä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelujen kehittämisessä.

Käsikirjan ovat laatineet Heidi Chydenius, Eeva-Leena Onnismaa, Elina Fonsén, Annukka Pursi ja Lasse Lipponen. Kutsumme Helsingin yliopiston ohjaavat varhaiskasvatuksen opettajat käsikirjan julkistustilaisuuteen maaliskuussa 2021.

Käsikirja on ladattavissa täältä: Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

Kuvat: Johanna Ylänkö ja Jefunne Gimpel