Hankkeen syksy

Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit -hankkeessa on tiedossa kiireinen syksy. Tässä kirjoituksessa lyhyesti syksyn suunnitelmista.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on syksyn aikana rakentaa tutkimusperustainen Harjoittelunohjauksen käsikirja opiskelijoiden, ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja yliopiston toimijoiden käyttöön. Käsikirjassa on tarkoitus jäsentää ja kuvata opetusharjoittelun kokonaisuus ja eri toimijoiden roolit. Käsikirjaa rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja päiväkodin johtajien kanssa.

Opetusharjoittelujaksot harjoittelupäiväkodeissa on saatu käynnistettyä elokuun lopulla ja kehittämispäiväkotien ohjaavat opettajat ovat lupautuneet äänittämään ohjauskeskusteluitaan, joita käytetään myöhemmin tutkimuksessa. Syyskuussa jatkuu eNorssi-ohjaajakoulutus ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille, ja kehittämispäiväkotien johtajien koulutusta jatketaan lokakuussa.

Loka-marraskuussa valmistaudumme videoimaan varhaiskasvatuksen opettajien toimintaa päiväkodeissa. Tarkoituksena on rakentaa Videokirjasto varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen käyttöön. Videomateriaalia hyödynnetään lisäksi kehittämispäiväkotien henkilöstön ammatillisen kasvun tukena. Ajatuksena on katsoa videoaineisto ryhmän aikuisten kanssa ja keskustella sen pohjalta pedagogisesta sensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa. Keskusteluun tuo oman asiantuntemuksensa tutkijatohtori Annukka Pursi.

Olemme lisäksi viimeistelemässä kirjoitusta lasten kokemuksista poikkeustilan aikana. Julkaisemme blogissa kirjoituksen aiheesta lokakuussa.

Hankkeen uusi nimi

Hanke etenee poikkeustilasta huolimatta. Kevät on tuonut  paljon uutta niin tutkimuksen kuin nimenmuutoksen muodossa.

Hankkeemme on elänyt koko maailman tavoin muuttuneiden tilanteiden aikaa. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne siirsi varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen harjoittelujaksojen toteutumista. Ohjaajakoulutus laitettiin tauolle, mutta jatkamme koulutusta syksyllä. Uusia tutkimussuuntia on myös syntynyt ja niistä pääsemme toivottavasti kertomaan pian.

Suurin uutinen liittyy hankkeen nimeen. Hankkeemme on saanut uuden nimen Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit. Nimi tiivistää Helsingin yliopiston ja hankkeen kehittämispäiväkotien välisen kiinteän yhteistyön niin tutkimuksen kuin kehittämistyön parissa.

Vierailu Kesäheinässä, Isoniityssä ja Kaunokissa

Pikkunorssi-hankkeen yliopiston ohjausryhmä vieraili tiistaina 17.12. aamupäivällä Kumpulan päiväkoti Kesäheinässä ja Isoniityssä sekä Malminkartanon päiväkoti Kaunokissa.

Kesäheinässä pääsimme ensin tutustumaan varhaiskasvatusyksikön johtajan Heidi Virran johdolla Esikoiden taaperoryhmään. Keskustelimme ryhmän opettajan kanssa ohjauksen merkityksestä ja luonteesta taaperoryhmässä.  Opiskelijoiden palautteen perusteella harjoittelu taaperoryhmässä innostaa myös työhön taaperoiden parissa.

Kesäheinän Timotei-esiopetusryhmässä ihastelimme lasten espanjan kielen taitoja. Ryhmä on kielirikasteinen esiopetusryhmä. Timotei-ryhmä oli matkustanut Espanjan bussilla taiteilemaan kuuluisien taiteilijoiden Miron, Dalin ja Picasson seurassa. Johtaja kertoi ryhmän opettajan lukevan runsaasti varhaiskasvatuskirjallisuutta ja päivittävän jatkuvasti omaa osaamistaan. Hankkeen näkökulmasta on ilahduttavaa, kuinka kehitysmyönteisesti sekä henkilökunta että johtaja suhtautuvat työhönsä.

Isoniityn päiväkodissa oli aamuisen joulujuhlan jäljiltä lämmin tunnelma. Tapasimme päiväkodin kolme ohjaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Yksi näistä opettajista oli suorittanut viimeisen opetusharjoittelunsa tässä päiväkodissa ja jäänyt päiväkotiin töihin. Harjoittelupäiväkodeissa näin saattaakin usein käydä. Tilanne on oivallinen, sillä opiskelija tietää, minkälaiseen päiväkotiin on tulossa, ja päiväkodissa ollaan jo ehditty tutustua tulevaan työntekijään.

Päiväkoti Kaunokin aulaan oli rakennettu leikkiin virittävä joulumaailma. Myös täällä valmistauduttiin joulujuhlaan. Keskustelimma varhaiskasvatusyksikön johtajan Essi Kantosen ja kolmen ohjaavan varhaiskasvatuksen opettajan kanssa siitä, miten kulttuurisesti moninainen asiakaskunta sekä innostaa että haastaa henkilökuntaa. Perheiden kanssa keskustellaan paljon suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja avataan muun muassa leikin merkitystä lapsen oppimisen näkökulmasta.

Ohjausryhmän näkökulmasta oli erittäin antoisaa päästä tapaamaan päiväkotien henkilökuntaa ja tutustumaan päiväkotien toimintaan. Suuri kiitos kaikille Kesäheinässä, Isoniityssä ja Kaunokissa.

Vierailu päiväkoti Rööperissä

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet kävivät keskiviikkona 4.12.2019 tutustumassa päiväkoti Rööperiin.

Keskustelimme päiväkodin toiminnasta, tapasimme henkilökuntaa ja keskustelimme hankkeeseen liittyvistä odotuksista ja pohdinnoista. Päiväkodin toimintaa leimaavat vahva pedagoginen johtajuus ja selkeät tavoitteet toiminnalle. Esimerkiksi hyvekasvatus on jo vuosia ollut mukana päiväkodin toiminnassa. Hyveajattelu lävistää koko päiväkodin lapsista henkilökuntaan ja perheetkin ovat tavoitteen tukena. Arjessa lasten kanssa arvostetaan monipuolista ohjattua toimintaa, joka näkyy arjen aikatauluissa muun muassa aamupiireinä, ryhmätoimintana ja lukuhetkinä.

Vierailupäivänä oli varhaiskasvatusyksikön johtajan Anna-Riikka Hiekkala viimeinen työpäivä ennen äitiyslomaa. Pääsimme osallistumaan koskettavaan koko päiväkodin yhteiseen lauluhetkeen, jossa lapset toivottivat Anskulle onnellista äitiyslomaa.

Jatkamme yhteistyötä johtajan sijaisena toimivan Antonina Peltolan ja varhaiskasvatuksen opettaja ja varajohtaja Johanna Ylängön kanssa. Suuret kiitokset päiväkoti Rööperin lapsille ja henkilökunnalle antoisasta vierailusta. Anskulle ihanaa äitiyslomaa!