Etusivu

Tervetuloa Keho ry:n nettisivuille!

Keho ry on Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan kehitysmaatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Keho on linkki opiskelijoiden, oppiaineen henkilökunnan ja opettajien välillä. Ainejärjestö toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja puolustaa heidän oikeuksiaan niin oppiaine- kuin tiedekuntatasollakin. Keho tiedottaa aktiivisesti jäsenistöään heitä koskevista kysymyksistä.

Keho järjestää myös paljon erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, esimerkiksi kiihkeitä keskusteluiltoja, asiapitoisia työelämävierailuja, sekä railakkaita akateemisia pöytäjuhlia, sitsejä. Kehon tapahtumat ovat paitsi virkistävä mahdollisuus irtaantua hetkeksi opiskelijan arjesta, myös loistava verkostoitumisväylä Kehon sisällä ja eri ainejärjestöjen välillä. Kehon toimintaa koskevat toiveet ja ideat ovat myös erittäin tervetulleita.

Keho tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa Valtiotieteellisen tiedekunnan sisällä ja yli tiedekuntarajojen. Keho toimii yhteistyössä myös kansalaisjärjestösektorin, yritysmaailman ja jo valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Kehon ainejärjestölehti Kehotus ilmestyy neljä kertaa vuodessa, laadukas julkaisu tarjoaa laajan katsauksen oppiaineeseen, ainejärjestöön ja muihin keholaista sydäntä lähellä oleviin teemoihin.

Leave a Reply