Oppiaine

Kehitysmaatutkimus määritellään Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen virallisilla sivuilla näin:

Kehitysmaatutkimuksen ominaispiirteitä ovat ongelmakeskeisyys, moniperspektiivisyys ja monitieteisyys. Kehitysmaatutkimuksen pyrkimyksenä on kehitysmaiden ongelmien ymmärtäminen ja selittäminen sekä ratkaisumahdollisuuksien etsiminen.

Ongelmia tarkastellaan teorian ja käytännön sekä historian ja nykypäivän kannalta. Maailmanlaajuinen näkökulma tuodaan yhteen kansallisen ja paikallisen kanssa. Kehitysmaatutkimuksessa hyödynnetään ja yhdistellään useiden eri tieteenalojen – erityisesti yhteiskuntatieteiden – teorioita ja menetelmiä.

(Lähde: Helsingin yliopisto)

Vastaa