Oppiaine

Globaali kehitystutkimus määritellään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla seuraavasti:

Globaali kehitystutkimus (ent. kehitysmaatutkimus) tarkastelee kehitystä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa sekä yhteiskunnallisia, poliittisia, kulttuurillisia ja ympäristöön liittyviä muutoksia monitieteisestä näkökulmasta. Helsingin yliopistossa globaalin kehitystutkimuksen tieteenala paneutuu muun muassa kehityksen teoriaan, ympäristökysymyksiin ja luonnonvarapolitiikkaan, mm. poliittisen ekologian ja globaalin poliittisen talouden näkökulmista. Lisäksi tutkitaan kehityspolitiikkaa ja -interventioita, kehityksen ja kulttuurin välistä suhdetta, sukupuolta ja muita intersektionaalisiin eriarvoisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä globaalia oikeudenmukaisuutta. Tieteenala pyrkii selittämään ja ymmärtämään yhteiskunnallista muutosta ennen kaikkea – mutta ei yksinomaan – Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä globaalin etelän ja pohjoisen välisiä suhteita tarkoituksenaan tunnistaa luovia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja dekolonisoivia vaihtoehtoja.

(Lähde: Helsingin yliopisto)

 

Tämän osan sisällysluettelo:

Opiskelu

Opiskelijaksi?

Leave a Reply