Millaisia kilpailutehtävät ovat?

Seuraavat tehtävät ovat esimerkkejä helpoista ja keskivaikeista kysymyksistä, joita osallistujat ovat saaneet ratkoa aiemmin eri maissa järjestetyissä kielitieteen olympialaisissa.

Tehtävä 1

Yhdistä swahilinkieliset sanat suomenkielisiin käännöksiin.

  • mtu, mbuzi, jito, mgeni, jitu, kibuzi
  • jättiläinen, pieni vuohi, vieras (subst.), vuohi, ihminen, suuri joki

Huomautus. Swahili on bantukieli, jota puhuu itäisessä Afrikassa äidinkielenään 15 miljoonaa ja toisena kielenään jopa 100 miljoonaa ihmistä. Swahili on nykyään Saharan eteläpuoleisen Afrikan tärkein ja levinnein yhteiskieli eli lingua franca.

Tehtävä 2

Alla on dabidankielisiä ilmaisuja ja niiden suomennokset:

michungwa isanu 5 appelsiinipuuta
ßaitalia mirongo ina na ßadadu 43 italialaista
milamba mirongo isanu na ißi 52 apinanleipäpuuta
michungwa maghana aßi na idadu 203 appelsiinipuuta
machungwa maghana adadu mirongo isanu na arandadu 356 appelsiinia
maembe maghana ana mirongo idadu na aßi 432 mangoa
ßalisha maghana asanu mirongo ißi na ßasanu 525 paimenta

Kysymys 1. Käännä suomeksi seuraavat dabidankieliset ilmaisut:

miembe maghana ana mirongo ina na irandadu
ßalisha maghana adadu na ßaßi

Kysymys 2. Käännä dabidaksi seuraavat suomenkieliset ilmaisut:

24 appelsiinia, 666 italialaista

Huomautus. Dabida on bantukieli, jota puhuu Keniassa noin 300 000 ihmistä.

Tehtävä 3

(Kirjoittaja: Anna Leontyeva)

Alla on udmurtin kielen besermanin murteen sanoja (latinalaisella translitteroinnilla) ja niiden suomennokset satunnaisessa järjestyksessä:

č’užekton haavanpunikkitatti
č’užgad’ keltaisuus
gad’až’ koivu
gordgibi koivunpunikkitatti
gordgad’ omenapuu
jablokpu punatulkku
k`ž’pu rintalappu
k`ž’pugibi talitiainen

Kysymys 1. Yhdistä udmurtin sanat ja niiden suomennokset.
Kysymys 2. Seuraavat sanat ovat myös besermanin murretta: gad’, gibi, gord, pipu. Yhden sanan merkitys on ‘haapa’. Suomenna sanoista mahdollisimman monta.
Kysymys 3. Besermanin sanan kušman merkitys on ‘juures’. Kumpi sanoista gordkušman ja č’užkušman tarkoittaa ‘porkkanaa’ ja kumpi ’punajuurta’?
Kysymys 4. Besermanin sanan pal käännös on ‘sivu, paikka’ ja sanan až’pal ‘julkisivu’. Mitä tarkoittaa sana až’? Suomenna.

Huomautus. č’, ž, š, d’ ja ž’ ovat besermanin murteen erityisiä konsonantteja, (`) on erityinen vokaali. Udmurtti on kieli, joka kuuluu suomalais-ugrilaisten kielten permiläiseen haaraan. Sitä puhuu Venäjällä noin 340 000 ihmistä. Besermanin murteen puhujat ovat udmurtilaistuneita tataareja. Murre eroaa huomattavasti muusta udmurtista, ja sitä on pidetty jopa omana kielenään.

Latinalainen translitterointi tarkoittaa tässä kyrillisten kirjainten kirjoittamista roomalaisin kirjaimin.

Tehtävä 4

(Kirjoittaja: Peter Arkadiev)

Alla on walmaninkielisiä ilmaisuja sekä niiden suomennokset:

Ngan nara. Isä on tullut.
Chuto wara. Nainen on tullut.
Ani panten no woluen. Tuo käärme on vaarallinen.
Posur wo lapo. Termiitti on iso.
Ngolu palten larul. Tuo pikkukasuaari on juossut pois.
Ani lumpuer. Pikkukäärme on piiloutunut.
Posur yo nyopuy. Termiitit ovat hyviä.
Wuel panten no lapon. Tuo sika on iso.

Kysymys 1. Suomenna:

Chuto paten wo nyopu.
Ngolu yumpuer.
Ngolu narul.
Posur palten lo lapol.

Kysymys 2. Käännä walmaniksi:

Tuo pikkusika on tullut.
Käärme on piiloutunut.
Tuo termiitti on vaarallinen.
Nuo käärmeet ovat isoja.

Huomautus. ch, ng, ny, y ja w ovat walmanin kielen erityisiä konsonantteja. Kasuaari on strutsia muistuttava lintu, joka elää Uudessa-Guineassa ja sen lähisaaristoissa sekä Koillis-Australiassa. Walmanin kieli kuuluu torricelli-kieliryhmään. Sitä puhuu noin 1700 ihmistä Papua-Uudessa-Guineassa.

Tehtävä 5

(Kirjoittaja: George Moroz)

Alla on amharankielisiä paikannimiä ja niiden suomennokset satunnaisessa järjestyksessä:


Bhutan, Kiribati, Lontoo, Moskova, Riika, Rooma, Singapore, Sudan, Yhdysvallat

Kysymys 1. Yhdistä amharankieliset paikannimet oikeisiin suomennoksiin.
Kysymys 2. Suomenna:

Huomautus. Amhara on pääasiassa Etiopiassa puhuttu seemiläinen kieli. Se on Etiopian toiseksi puhutuin kieli oromon jälkeen, ja sitä puhuu lähes 22 miljoonaa ihmistä. Amharaa kirjoitetaan omalla tavumerkistöllään, jonka nimi on fidəl. Kirjoitusjärjestelmä on lainattu jo sammuneesta ge’ezin kielestä.

Tehtävä 6

(Kirjoittaja: Michael Daniel)

Alla on laskutoimituksia, joissa numerot on kirjoitettu sumerinkielisillä lukusanoilla (kaikki luvut ovat ≤ 13):

peš + iaš = ilim peš + peš = iaš
lim + aš = i peš + aš = lim

Kysymys 1. Kirjoita kaikki yllä olevat laskutoimitukset numeroilla.
Kysymys 2. Mikä numero (≤ 9) on sumeriksi min?

Huomautus. Sumeri on vanhin tunnettu kieli, josta on säilynyt kirjoitettua tekstiä. Sumerin kieltä puhuttiin Mesopotamian eteläosissa noin vuodesta 4000 eaa vuoteen 1700 eaa. Nykykäsityksen mukaan sumeri on isolaattikieli, eli sille ei ole löydetty sukulaiskieliä.

Lisää tehtäviä

Haastavampia tehtäviä on suomeksi ja englanniksi saatavilla täällä.

Kaikkein haastavimpiin tehtäviin suomeksi ja englanniksi voit tutustua kansainvälisten olympialaisten sivuilla.