Editorial team

Editor: Janne Niinivaara

Photos: Nina Dannert, Aline Lebert, Sinikka Karjalainen, Heidi Mäkäläinen, Janne Niinivaara, Michele Simeon, Nina Sulonen, Erkki Väänänen

Writers: Lis Auvinen, Seija Korhonen, Janne Niinivaara, Michele Simeon, Nina Sulonen, Ulla-Kristiina Tuomi, Johanna Vaattovaara

Language Centre Communications Committee: Lis Auvinen, Paul Graves, Leena Evesti, Tiina Laulajainen, Janne Niinivaara, Ulla-Kristiina Tuomi, Eija Ådjers

Statistics: Jaana Fränti, Tiina Laulajainen, Sari Rimpinen, Janne Niinivaara, Seija Korhonen, Maija Väätämöinen