Etusivu

Kaisa Kuurne (Ketokivi)
VTT, tutkija ja opettaja, HY
Fellow, N
ew York University

Kiinnostuksen kohteitani ovat:   yhteenkuuluminen, yhteisön rakentuminen ja sosiaaliset siteet, minuus; läheissuhteet ja perhe; yhteiskunta- ja sosiaaliteoria; elämän haavoittuvuus ja sosiaalinen hyvinvointi; sosiaalisen ja sosiologisen kategorisoinnin kysymykset

Tutkimukseni

Nykyinen tutkimushankkeeni käsittelee yhteisön muodostumista ja kuulumisen kysymystä aktiivisissa kaupunkikylissä Helsingissä, Madridissa ja New Yorkin Brooklynissa (2013-2017). Tutkimus tarkastelee, sitä millaisia kuulumisen sidoksia, rajoja ja yhteisöelämän muotoja tutkituissa kortteleissa syntyy. Miten, suhteessa keihin ja mihin yhteisyys, kuulumisen tunne ja paikallisuus rakentuvat? Mitä ihminen kaipaa ympärilleen ollakseen “kotonaan”? Miten erilaiset hyvän elämän toiveet kohtaavat ja törmäävät tutkimuskentillä? Aineiston tuotanto perustuu monimenetelmälliseen etnografiaan, jossa havainnointi, laadulliset haastattelut ja systemaattinen suhteiden ja arkisten käytäntöjen kartoittaminen (verkostoina ja kartalla) yhdistyvät. Tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama ja raportointivaiheessa. Helsingin yliopiston ohella olen vuodesta 2011 alkaen ollut New York Universityn monitieteisessä Institute for Public Knowledge: ssa Fellow:na.

Muu toiminta

Ohjaan omiin tutkimusteemoihini liittyen graduja ja väitöskirjoja Helsingin yliopistolla. Opetan sopimuksen mukaan. Järjestän ja osallistun erilaisiin tieteen, taiteen ja yhteiskuntaelämän rajoja ylittäviin keskusteluihin sekä järjestän tutkijoiden ja taiteilijoiden keskustelupiiriä kuulumisen kysymyksen ympärillä. Keskustelunaiheitamme ovat olleet “Antautuminen”, “Vapaus”, “Näkymättömyys ja nähdyksi tuleminen” “Kosketus ja kaipaus” sekä “Jäljen jättäminen”. Yliopiston ulkopuolella koulutan aktiivisesti erilaisia ammattilaisia, vapaaehtoisia ja muita kiinnostuneita tahoja. Sivutoimisesti toimin elämäntaidon, joogan ja meditaation ohjaajana Kasvutahto-nimisessä yrityksessä.