Etusivu

 

Kaisa Kuurne (Ketokivi)
VTT, Sosiologian, erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, yhteiskuntapoliittisen tutkimushankkeen “Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros” vastuullinen johtaja (Koneen Säätiö, 2020-23)

Kuva: Jani Laukkanen

Kiinnostuksen kohteitani ovat: synnytys, lisääntymispolitiikka, sosiaalinen hyvinvointi, terveydenhoitokäytännöt ja hoitokulttuuri, relationaalisuus ja kuuluminen, perhe, läheissuhteet ja intiimisyys, minuus, sosiaaliset suhteet ja yhteisö, yhteiskuntateoria, sosiaalisen ja sosiologisen kategorisoinnin kysymykset

Tutkimukseni

Toimin laajan Koneen Säätiön rahoittaman yhteiskuntapoliittisen tutkimushankkeen ”Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros” (2020-23) vastuullisena johtajana. Tutkimusryhmään kuuluvat lisäkseni VTT Anna Leppo, VTT Katja Vihreäsalo, FM, kätilö Johanna Sarlio-Nieminen sekä VTM, kätilö, terveydenhoitaja Eeva Itkonen. Tutkimme yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta mm. synnytyskokemuksia, synnytyksen politisoitumista, hoitokulttuuria ja -käytäntöjä, eri synnytystapoja, kätilötyötä, eri toimijoiden (esim. synnyttäjät ja näiden kumppanit, kätilöt, lääkärit, doulat, äitiysfysioterapeutit ja psykoterapeutit) orientaatioita, sekä synnytysosastojen tiloja ja teknologioita.

Oma tutkimukseni hankkeessa käsittelee yhtäältä viimeaikaista synnytysaktivismia ja toisaalta synnytystä relationaalisena tapahtumana, jossa ”elämän voimat”, intiimit kokemukset ja perhesuhteet, kohtaavat ammattilaiset, institutionaaliset käytännöt, materiaaliset ainekset ja teknologiat. Millainen suhdemuodostelma eri toimijoista ja aineksista syntyy ja kuinka yhteisyys synnytyksen ympärille muodostuvassa suhdemuodostelmassa toteutuu tai estyy? Kuinka erilaiset lähestymistavat holistisesta humanistiseen ja teknologiseen asettuvat yhteyteen tai törmäävät? Kuinka synnyttäjän relationaalinen toimijuus rakentuu ja millä tavoilla synnyttäjän toimijuutta kannatellaan, kasvatetaan tai viedään?

Aineistomme koostuvat synnytystarinoista, laadullisista haastatteluista synnyttäjien, näiden kumppanien ja ammattilaisten kanssa, ammatillisista ja poliittisista dokumenteista, media-aineistoista sekä sairaalaetnografiasta.

Tutkimushankkeemme tekee yhteistyötä akateemisten tutkijoiden lisäksi synnytysammattilaisten ja aktivistien kanssa. Hankkeen ympärillä toimii perustamani monitieteinen synnytystutkijoiden verkosto Birth Researchers in Finland (BIRRES), joka kokoontuu kuukausittain Zoomin välityksellä lukukausien aikana. Verkoston koordinaattorina toimii Eeva Itkonen. Verkoston jäseniin kuuluu synnytyksen ja äitiyshuollon eri teemoista kiinnostuneita tutkijoita opinnäytteiden tekijöistä senioritutkijoihin. Mukaan voi liittyä laittamalla sähköpostia: eeva.itkonen@helsinki.fi.

Tekeillä olevat artikkelit

Tällä hetkellä kirjoitan erityisesti koronarajoitusten aikaisesta synnytysaktivismista ja synnytyskokemuksista (tutkimusartikkeleita yhdessä Anna Lepon sekä näkökulma-artikkelia yhdessä Hanna Rouheen ja Johanna Pietikäisen kanssa) sekä synnytyskokemuksen mittaamiseen käytettävästä VAS-arvosta (yhdessä Anna Lepon kanssa). Ks tästä yhdessä Johanna Sarlio-Niemisen kanssa kirjoittamamme teksti koronarajoituksista ja sairaaloiden ja synnyttävien perheiden välisistä näkökulmaeroista.

Synnytysteeman lisäksi kirjoitan kuulumisesta, kuulumistyön käsitettä käsittelevä artikkeli (yhdessä Atte Vienon kanssa) on arvioinnin loppusuoralla Sociology-lehdessä. Kirjoitan myös aiempaan hankkeessani (SA tutkijatohtori, 2014-17) keräämästäni monipaikkaisen etnografian aineistosta, joka käsittelee paikallista yhteisöä, kuulumista ja naapurustosuhteita Helsingin, New Yorkin ja Madridin yhteisöllisillä asuinalueilla. Tällä hetkellä tarkastelen erityisesti naapurustosuhteissa syntyvää läheisyyttä arjessa ja elämän murtumissa, joista kirjoitan Culture Unbound-lehteen toimittamaamme erikoisunumeroon Intimate Matters Beyod Familiar artikkelia otsikolla The Intimate Life of the Block.

Ohjaus ja opetus

Ohjaan tutkimusintresseihini liittyviä väitöskirjoja ja maisterintutkielmia. Opetan sopimuksen mukaan. Tällä hetkellä ohjaan neljää yhteiskuntatieteellistä väitöskirjaa Helsingin yliopistolla ja yhtä Itä-Suomen yliopistossa. Niiden aiheet vaihtelevat synnytyksestä kuulumisen ehtoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. Vedän väitösohjattavistani koostuvaa ryhmää nimeltä Belonging Today, joka tapaa säännöllisesti lukukausien aikana.

Koulutus ja muu toiminta

Yliopiston ulkopuolella koulutan aktiivisesti terveydenhuollon ammattilaisia, vapaaehtoisia ja muita kiinnostuneita tahoja. Tutkimuksen ohella työskentelen arkkityyppisen psykologian ja joogan parissa. Henkilökohtaiselle kotisivulleni pääset tästä. Järjestän ja osallistun erilaisiin tieteen, taiteen ja yhteiskuntaelämän rajoja ylittäviin keskusteluihin. Haastattelen kirjailijoita ja vedän erilaisia yleisötilaisuuksia tieteen, taiteen ja inhimillisen kokemuksen rajapinnoilla. Olen julkaissut Basam Booksin kanssa myös laajalle yleisölle kirjan “Sisäisen orvon viisaus” (yhdessä Simo Kuurneen kanssa, 2018) sekä runokokoelman “Tuhatasteinen liekki” (2020), ks. tiedote tästä.