Asiantuntemus

Uskon, että akateemisesti haastavistakin tutkimuskysymyksistä on mahdollista puhua selkokielisesti relevantilla tavalla.

Olen esitelmöinyt ja kouluttanut erilaisia julkisen ja kolmannen sektorin ihmissuhdeammattilaisia, kuten perhetyöntekijöitä, terapeutteja, seurakuntien työntekijöitä, lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa tutkimuksiini liittyvistä aiheista.

Tällä hetkellä asiantuntemukseni alueita ovat:

 • Haavoittavat elämäntapahtumat (esim.perheenjäsenen kuolema, avioero, vakava sairastuminen ja työkyvyttömyys) kokemuksina ja niitä seuraava läheissuhteiden dynamiikka.
 • Minuuden rakentuminen, yksilöllisyys ja sosiaaliset sidokset
 • Toimijuus ja sen lamaantuminen (esim. masennus, elämän kriisit, sairastaminen)
 • Elämänhallinnan vaade, sen yhteiskunnallinen ja persoonatason dynamiikka
 • Läheissuhteiden kokoonpano ja dynamiikka (perhe, suku, ystävyys, tuttavuus, vertaissuhteet) mikrotasolla ja nyky-yhteiskunnassa
 • Turvaverkot, yhteisö
 • Lapsuudenperheen suhteet, jännitteet vanhempien ja aikuisten lasten välillä
 • Vertaistuki (ryhmissä, internetissä ja tuttavapiirissä)
 • Perheen perustaminen, perhesuhteet nyky-yhteiskunnassa
 • Nuoruuden pidentyminen, nuorten aikuisten elämänorientaatio
 • Aikuistumisen vaatimukset ja aikuisuus tänä päivänä

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!