Asiantuntemus ja tarjoamani koulutus

Teen tutkimusta inhimillisesti tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista ja ajattelen tutkitun tiedon kuuluvan kaikille. Koulutan ammattilaisia ja muita tahoja enemmän kuin mielelläni. Uskon, että akateemisesti haastavistakin tutkimuskysymyksistä on mahdollista puhua selkokielisesti relevantilla tavalla.

Olen esitelmöinyt ja kouluttanut erilaisia julkisen ja kolmannen sektorin ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa ja muuta terveydenhuollon henkilöstöä, perhetyöntekijöitä, terapeutteja, seurakuntien työntekijöitä ym. asiantuntemukseni alueista.

Tällä hetkellä asiantuntemukseni alueita ovat:

 • Synnytyskokemukset
 • Synnytyksen politisoituminen ja synnytysaktivismi
 • Synnytyskulttuurin murros ja hoitokäytännöt
 • Haavoittavat elämäntapahtumat (esim.perheenjäsenen kuolema, avioero, vakava sairastuminen ja työkyvyttömyys) kokemuksina ja niitä seuraava läheissuhteiden dynamiikka.
 • Minuuden rakentuminen, yksilöllisyys ja sosiaaliset sidokset
 • Toimijuus ja sen lamaantuminen (esim. masennus, elämän kriisit, sairastaminen)
 • Kaupunkiyhteisöt, naapurustot, arjen suhteet
 • Kaupunkitilat ja kuulumisen materiaalit (talot, aukiot, kadut ym.)
 • Elämänhallinnan vaade, sen yhteiskunnallinen ja persoonatason dynamiikka
 • Läheissuhteiden kokoonpano ja dynamiikka (perhe, suku, ystävyys, tuttavuus, vertaissuhteet) mikrotasolla ja nyky-yhteiskunnassa
 • Turvaverkot, yhteisö
 • Lapsuudenperheen suhteet, jännitteet vanhempien ja aikuisten lasten välillä
 • Vertaistuki (ryhmissä, internetissä ja tuttavapiirissä)
 • Perheen perustaminen, perhesuhteet nyky-yhteiskunnassa
 • Nuoruuden pidentyminen, nuorten aikuisten elämänorientaatio
 • Aikuistumisen vaatimukset ja aikuisuus tänä päivänä

Koulutan mielelläni ammattilaisia ja vapaaehtoisia, ota yhteyttä: kaisa.m.kuurne@helsinki.fi, 0407051243