Julkaisut / Publications

Tekeillä / In progress:

Kuurne, Kaisa & Vieno, Atte (arvioitavana): Developing the concept of belonging-work for social research.

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna (loppusuoralla) A Battle over Birth. Contesting Restrictive Policies in Finnish Birth Care in COVID-19 Pandemic. A book chapter to an anthology on social control policies in Covid-19 pandemic.

Kuurne, Kaisa (tekeillä) Intimate life of the block. Shared home territories and embodied sharing in active neighborhoods of New York and Helsinki.

Hendriksson, Andreas, Mehrabi, Tara & Kuurne, Kaisa (eds.) Intimate Matters Beyond the Familiar. A Special Issue Proposal for European Journal of Cultural Studies.

A Vertaisarvioidut artikkelit / Peer reviewed articles

Kuurne, Kaisa & Gomez, Victoria (2019) Feeling at Home in the Neighborhood. Belonging, the House and the Plaza in Helsinki and Madrid. City & Community (published online in March 2019, 25 pages).

Roseneil, Sasha & Ketokivi, Kaisa (2016) Relational Persons and Relational Processes: Developing the Notion of Relationality for the Sociology of Personal Life. Sociology 50(1): 143-159.

Ketokivi, Kaisa (2015) Mental illness, stigma and belonging in family relationships. Families, Relationships and Societies. Vol. 4(3): 349-363.

Kaisa Ketokivi & Mianna Meskus (2015) The dilemma of ‘the capable actor’ and the case of disrupted lives. Contemporary Social Science. Vol.10:1, 39-51

Ketokivi, Kaisa (2014) Sidoksen kysymys sosiologisessa ajattelussa ja läheissuhteiden tutkimuksessa. [The question of the social bond in sociological thinking and the study of personal relationships), Sosiologia Vol. 51(2).

Ketokivi, Kaisa & Vieno, Atte (2014) ‘Belonging-work: Making Bonds and Crossing Boundaries in Everyday Life. American Sociological Association, San Francisco, August, 2014 (Social Theory –section).

Ketokivi, Kaisa (2012) ‘The Intimate couple, family and the relational organization of close relationships’, Sociology, Vol. 46(3):473-489

Castrén, Anna-Maija & Ketokivi, Kaisa (2015) Studying the complex family dynamics: A figurational approach. Sociological Research Online Vol. 20(1), 14 pages.

Ketokivi, Kaisa (2013) ‘Developing a Notion of Belonging for Rethinking ‘Community’ for Social Research. Full, peer -reviewed paper, American Sociological Association, New York, August, 2013 (Social Theory –section)

Ketokivi, Kaisa & Meskus, Mianna (2012) Beyond ’the Individual’: Historical and Relational Perspectives to Individuality’. American Sociological Association, Denver, August 2012 (Social Theory –section)

Ketokivi, Kaisa (2009) ‘Sharing the same fate. The social bond between the self and fellow sufferers in the context of peer support’ European Societies 11(3): 391-410.

Ketokivi, Kaisa (2009) ’Torjuttu autonomia. Lapsuudenperheen vieraantuneet siteet ja aikuisten lasten vaihtoehtoiset elämänpolut’ (Rejected autonomy. Estranged family bonds and alternative life paths of grown children) in Jallinoja, Riitta (ed.) Vieras perheessä [Stranger in the Family]. Helsinki: Helsinki University Press Gaudemus.

Ketokivi, Kaisa (2008) ‘Biographical disruption, the wounded self and the reconfiguration of significant others’ In Widmer, E & Jallinoja, R (eds.) Beyond the Nuclear Family: Families in a Configurational Perspective. Peter Lang, Population, Family and Society -series : 255- 277.

Bagnoli, Anna & Ketokivi, Kaisa (2009, eds.) At a Crossroads. Contemporary lives between fate and choice. Editorial introduction to the special Issue in European Societies 11(3): 315-324.

Widmer, Eric, Castrén, Anna-Maija, Jallinoja, Riitta & Ketokivi, Kaisa (2008) Introduction. In Widmer, E & Jallinoja, R (eds.) Beyond the Nuclear Family: Families in a Configurational Perspective. Peter Lang.

Ketokivi, Kaisa (2004) Pidentynyt nuoruus ja perheen perustaminen. Individualistisen elämänorientaation jäljillä. (Extended Youth and Family Formation. Tracing the Individualistic Life Orientation) Sosiologia 2/04: Westermarck Society, Finland.

Ketokivi, Kaisa (2004) Pidentyneen nuoruuden ambivalentti näkökulma perheeseen (Extended Youth and It’s Ambivalent Perspective to Family) Nuorisotutkimus Vol. 22 (3), Finnish Youth Research Journal.

B Muut tieteelliset artikkelit / Other scientific articles

Kuurne, Kaisa & Sarlio-Nieminen, Johanna (2020) Synnytysosastojen koronarajoitukset paljastavat synnyttäjien ja sairaalan näkökulmaerot. Perheyhteiskunta-verkkojulkaisu, www.perheyhteiskunta.fi

Kuurne, Kaisa (2020) Miksi kanssakäymistä jatketaan koronaepidemiasta huolimatta ja mitä asialle voidaan tehdä? Ilmiö – Sosiologinen media kaikille. https://ilmiomedia.fi/author/kaisa-kuurne/

Kuurne Kaisa (2020) Kuinka korona kietoo kohtalomme yhteen, Suomen Lääkärilehti (Finnish Medical Journal)

Kuurne, Kaisa (2019) Kuinka ihmiselämä mullistuu hiljaisesti silmiemme edessä. [“How human life is transforming in front of our own eyes”] A book review on Ilpo Helen’s “Elämänpolitiikat” (“The Politics of Life”), Janus 27(1)

Kuurne, Kaisa (2017) Elämän paradoksaalisesta vitaalisuudesta. [On the paradox of the vitality of life]”Elämän peruskysymykset – Anssi Peräkylän 60-vuotisjuhlakirja, s. 63-70.

Kuurne, Kaisa (2016) Kuulumisen materiaalit ja yhteisösidosten rakentuminen kaupungissa [Materiality, belonging and the formation of urban community bonds], Discussion article, Sosiologia (4/2016).

Maksimainen, Jaana & Ketokivi, Kaisa (2014, eds.) Sidoksen ongelmasta [On the question of the bond], editorial introducation to Sosiaalinen Sidos –erikoisnumero [Special Issue ‘Social Bond’], Sosiologia Vol. 51(2).

Honkasalo, Marja-Liisa, Ketokivi Kaisa & Leppo, Anna (2014) Moniselitteinen ja hämärä toimijuus.[”Ambiguous and blurry agency”], Sosiologia 4/2014, 365-372.

Ketokivi, Kaisa (2010) Individualisten virhepäätelmien jäljillä. [Tracing the Individualistic Fallacies]. Kulttuurintutkimus 27(3).

Ketokivi, Kaisa (2005) Aikuistumisen ja perheen perustamisen ristiriidat pidentyneessä nuoruudessa. [The Contradictions of Attaining Adulthood and Family Formation in Extended Youth] In Aapola, Sinikka & Ketokivi, Kaisa (eds) (2005) Polkuja ja poikkeamia – Aikuisuutta etsimässä. Pp. 100-137. The Finnish Youth Research Society, Finland

Aapola, Sinikka & Ketokivi, Kaisa (2005) Aikuistumisen ehdot 2000-luvun yhteiskunnassa. [The Conditions for Attaining Adulthood in the 21th Century Society] In Aapola, Sinikka & Ketokivi, Kaisa (eds) (2005) Polkuja ja poikkeamia – Aikuisuutta etsimässä. Pp. 7-32. The Finnish Youth Research Society, Finland

Kuurne, Kaisa (2016) The Life and Fall of Local Working-Class Communities in and outside of Helsinki in 1900s. A book review on Erkko Anttila’s “Esikaupunkien vuosisata. Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin työväen esikaupungeissa 1900-luvulla”. Sosiologia (2/2016).

C Erikoisnumerot ja toimitetut teokset / Special issues and edited books

Maksimainen, Jaana & Ketokivi, Kaisa (2014, eds.) Sosiaalinen Sidos [Social Bond]. Special Issue, Sosiologia Vol. 51(2).

*Bagnoli, Anna & Ketokivi, Kaisa (2009, eds.) At a Crossroads. Contemporary lives between fate and choice. Special Issue in European Societies 11(3).

Aapola, Sinikka & Ketokivi, Kaisa (2005, eds.) Polkuja ja poikkemia – Aikuisuutta etsimässä. [Paths and by-paths – Searching for Adulthood]. Helsinki: Finnish Youth Research Society.

D Julkaisut ammatillisille yhteisöille / Publications intended for professional communities (selected)

Kaisa Kuurne, Hanna Rouhe ja Johanna Pietikäinen (2021) Koronarajoitukset ahdistivat erityisesti ensisynnyttäjiä. LääkäriLehti 1-2/2021, vsk 76.

Kaisa Kuurne (2021) Mistä viime vuosien synnytysaktivismi kertoo? Kätilölehti 1/2021.

Kaisa Kuurne (2020) Korona kietoo kohtalomme yhteen. Lääkärilehti 22/2020, vsk 75

Ketokivi, Kaisa (2010-2012) Scientific columnist, Lääkärilehti, Finnish Medical Journal (a monthly column in the online publication, http://www.laakarilehti.fi/kommentti/)

Kolumnit/ Columns:

2012

“Hyvinvointia arkisesta kanssakäymisestä” (“Well-being from daily interaction”)
“Mitä hedelmöityshoidoista seuraa?” (“What are the consequences of infertility treatments?”) “Lääketieteellisestä teknologiasta, elinluovutuksista ja ihmisyydestä” (“On medical technology, organ donation and humanity”)
“Kun elämästä tulee riski”(When life becomes a risk”
“Mikä oikeuttaa terveydenhoidon pakkotoimiin?” (What justifies the compulsory care?) “Terveyskäyttäytymisen jäljillä” (“Tracing the health behavior”)

2011

“Sanat jakavat maailmaa” (“Words divide the world”)
“Voiko kuolevaa lääkitä liikaa?” (Can a dying person be over-medicated?”) “Kohtalosta, lääketieteestä ja sikiödiagnostiikasta” (“On fate, medicine and prenatal testing”)
“Häiriintyneitä lapsia?” (“Disturbed children?”)
“Tulkoon sosiaalinen kontrolli” (“Welcome social control”)                                                  “Onko yksin eläminen terveysriski” (“Is living alone a health risk?”)                                 “Narratiivisen lääketieteen puolustus” (“Defending narrative medicine”)                                “Mitä autismiepidemiasta pitäisi ajatella?” (“What should we think about autism epidemic”). “Keskusteluja vakavasti sairaan lääkärin kanssa” (Conversation with a seriously ill physician)

2010

“Saako lääkäri sanoa yksityishenkilönä mitä vaan?” (“May a physician say anything as a private person?”)
“Yksilöiden yhteisö on utopia” (“The community of individuals is an utopia”) “Mielialan arvoituksen äärellä (“On the mystery of mood”)                                                            “Sairaalla oltava oikeus olla sairas” (Ill people must have the right to be ill”)

E Julkaisut laajemmalle yleisölle / Publications intended for the public (selected)

Kaisa Kuurne (2020) Miksi kanssakäymistä jatketaan koronaepidemiasta huolimatta, ja mitä asialle voidaan tehdä? Ilmiö – Sosiologinen media kaikille. 25.3.2020
Kaisa Kuurne ja Johanna Sarlio-Nieminen (2020) Synnytysosastojen koronarajoitukset paljastavat synnyttäjien ja sairaalan näkökulmaerot. Perheyhteiskunta-blogi – Tutkimuksen innoittamia puheenvuoroja läheissuhteista. 12.6.2020 https://www.perheyhteiskunta.fi/2020/06/12/synnytysosastojen-koronarajoitukset-paljastavat-sairaalan-ja-synnyttajien-nakokulmaerot/

Kuurne, Kaisa & Kuurne, Simo (2018) Sisäisen orvon viisaus – Kuinka löydän kotiin. (”The Wisdom of the Inner Orphan”). Helsinki: Basam Books.

Ketokivi, Kaisa (2010) Yksilökeskeinen ihmiskuva hylkii haurautta [The individualistic notion of personhood repels vulnerability] Mielenterveys 49(6). [Mental Health]

G Muut tieteelliset julkaisut ja väitöskirjat / Other scientific publications and dissertations

*Ketokivi, Kaisa (2010) The Relational Self, the Social Bond and the Dynamics of Personal Relationships. A Sociological Analysis. Doctoral dissertation published by the University of Helsinki, Department of Social Research, Sociology Research Reports No. 263

Ketokivi, Kaisa (2003) Vapauden lumo ja vastuun taakka. Perheen perustaminen pidentyneen nuoruuden kulttuurissa. Pro gradu -tutkielma, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto.

Kutsutut tieteelliset luennot / Invited talks

Keynote Lecture on Intimacy and Relationality, Intimate Matters Conference, Karlstad, Sweden (October 2017)

Invited talk on Community and Belonging, Urban Ethnography Workshop, Yale University (16.9.2013).

Keynote lecture on Rebuilding Life after Disruption, Finnish Sociological Association, Kuopio

Invited talk on The Relational Self, Institute for Public Knowledge, New York University (17.2.2011)

Invited talk on Personal Relationships, Morgan Centre, University of Manchester, UK (2006) he wounded self and the relational dynamics of agency’, ‘The disabled self: theoretical and empirical approaches to stigma and recovery’ –  Qualitative Research on Mental Health – conference, 8/2010 Nottingham, UK.

Other presentations (selected)

 • ‘Partnership and exclusive and inclusive intimacy structures’ European Sociological Association, RN Families and Intimate Lives, 9/2009, Lisbon, Portugal.
 • ‘Estranged family bonds: Social reproduction expectations and the personal life paths of adult children.” European Sociological Association, Interim meeting for the RN “Families and Intimate Lives”, 27.-29.8.2008, University of Helsinki
 • “Hädässä läheinen tunnetaan? Lasnäolo ja huolenpito läheissuhteissa”, Naistutkimuspäivät, 18.11.2007, Tampereen yliopisto
 • “Biographical disruption, wounded selves and their social configurations”, European Sociological Association, Interim meeting for the RN “Families and Intimate Lives”, 3/2007, University of Lausanne.
 • “Biographical disruption, wounded selves and their significant others”, CRFR International Conference “Extended and extending Families”, 28.3.2007, University of Edinburgh, UK.
 •  “Social formation of close relationships – A micro-level analysis of different family, kin and friend configurations of middle-aged Finnish women”, Research seminar at the “Care, values and the future of welfare” – research centre., tammikuu 2006, University of Leeds, UK & Research seminar at the “Morgan Centre for the Study of Relationships and Personal Life”, 6.2.2006, University of Manchester, UK
 • “Perhesidos – jakaminen ja materiaaliset käytännöt”, Sosiologipäivät, 25.3.2006, Westermarck-seura, Tampereen yliopisto.
 • Different principles organizing contemporary close relationships – a micro-level approach. European Sociological Association – kongressi / Research Network on Families and Intimate Lives. Torun, Puola 12.9.2005.
 • Perheen perustamisen ambivalenssi ja sen ratkaisukeinoja pidentyneen nuoruuden kulttuurissa. Perhetutkimuspäivät 25.-26.3.2004 Jyväskylässä / “Puhetta perhesuhteista: käsitteitä ja käytäntöjä” – työryhmä
 • Vapauden lumo ja vastuun taakka. Nuoruuden vapauden normatiivisuus ja uusfamilismi perheen perustamisen myöhentäjinä. Sosiologipäivät 28.-29.3.2003 Helsingissä / “Perhe” -työryhmä
 • Pidentynyt nuoruus ja perheen perustaminen. Nuorisotutkimusverkoston “Nuorison perheet” – seminaari 6.11.2003 Helsingissä