Julkaisut ja esitelmät

Tieteelliset julkaisut

Tällä hetkellä työn alla

 • Castrén, Anna-Maija & Ketokivi, Kaisa (lähetetty lehteen): A Systematic Approach to Study Relationships in their Relational Settings.
 • Ketokivi, Kaisa & Meskus, Mianna (artikkelikäsikirjoitus): Beyond the Individual: Historical and Relational Ontologities of Individuality.
 • Ketokivi, Kaisa & Roseneil, Sasha (artikkelikäsikirjoitus): Rethinking relationality in sociology: theoretical excursions.

Väitöskirja

 • Ketokivi, Kaisa (2010) The Relational Self, the Social Bond and the Dynamics of Personal Relationships. Doctoral dissertation. Sociology Research Reports, 263, University of Helsinki. 

Tieteelliset artikkelit ja kirjan luvut

 • Ketokivi, Kaisa (ilmestyy) ‘The Intimate Couple, Family and the Relational Organization of Close Relationships’. Sociology.
 • Ketokivi Kaisa (2010) Individualististen virhepäätelmien jäljillä. Kulttuurintutkimus 27:3.
 • Ketokivi, Kaisa (2009) ‘Sharing the same fate. The social bond between the self and fellow sufferers in the context of peer support’. European Societies 11(3).
 • Bagnoli, Anna & Ketokivi, Kaisa (2009) ‘At a crossroads: contemporary lives between fate and choice’ European Societies 11(3).
 • Ketokivi, Kaisa (2009) ‘Torjuttu autonomia: lapsuudenperheen vieraantuneet siteet ja aikuisten lasten vaihtoehtoiset elämänpolut’ (Rejected autonomy: Estranged family bonds and alternative life paths of grown children) In Jallinoja, Riitta (ed.) Vieras perheessä. (Stranger in the family) Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 
 • Ketokivi, Kaisa (2008) Biographical Disruption, the Wounded Self and the Reconfiguration of Significant Others. In Widmer, Eric & Jallinoja, Riitta (eds.) Beyond the Nuclear Family: Families in a Configurational Perspective. Population, Family and Society, Vol. 9. Peter Lang.
 • Widmer, Eric, Castrén Anna-Maija, Jallinoja Riitta & Ketokivi, Kaisa (2008) Introduction. In Widmer, Eric & Jallinoja, Riitta (eds.) Beyond the Nuclear Family: Families in a Configurational Perspective. Population, Family and Society, Vol. 9. Peter Lang.
 • Ketokivi, Kaisa (2005): Aikuistumisen ja perheen perustamisen ristiriidat pidentyneessä nuoruudessa. Teoksessa Aapola, S & Ketokivi, K (toim.) Polkuja ja poikkeamia – Aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
 • Aapola, Sinikka & Ketokivi, Kaisa (2005): Aikuistumisen ehdot 2000-luvun yhteiskunnassa. Teoksessa Aapola, S & Ketokivi, K (toim.) Polkuja ja poikkeamia – Aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
 • Ketokivi, Kaisa (2004): Pidentynyt nuoruus ja perheen perustaminen. Individualistisen elämänorientaation jäljillä. Sosiologia-lehti 2/04.
 • Ketokivi, Kaisa (2004): Pidentyneen nuoruuden ambivalentti näkökulma perheeseen. Katsaus Nuorisotutkimuslehden perhe-teemanumerossa, 3/2004.

Pro gradu-tutkielma

 • Ketokivi, Kaisa (2002): Vapauden lumo ja vastuun taakka. Perheen perustaminen pidentyneen nuoruuden kulttuurissa. Sosiologian pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, e-thesis-verkkojulkaisu.

Tieteelliset esitelmät

 • ‘Beyond the Individual: Historical and Relational Ontologities of Individuality’ (yhdessä Mianna Meskuksen kanssa). European Sociological Association, Geneva, September 2011.
 • ‘The wounded self and the relational dynamics of agency’, ‘The disabled self: theoretical and empirical approaches to stigma and recovery’ –  Qualitative Research on Mental Health – conference, 8/2010 Nottingham, UK.
 • ‘Partnership and exclusive and inclusive intimacy structures’ European Sociological Association, RN Families and Intimate Lives, 9/2009, Lisbon, Portugal.
 • ‘Estranged family bonds: Social reproduction expectations and the personal life paths of adult children.” European Sociological Association, Interim meeting for the RN “Families and Intimate Lives”, 27.-29.8.2008, University of Helsinki 
 • “Hädässä läheinen tunnetaan? Lasnäolo ja huolenpito läheissuhteissa”, Naistutkimuspäivät, 18.11.2007, Tampereen yliopisto 
 • “Biographical disruption, wounded selves and their social configurations”, European Sociological Association, Interim meeting for the RN “Families and Intimate Lives”, 3/2007, University of Lausanne.
 • “Biographical disruption, wounded selves and their significant others”, CRFR International Conference “Extended and extending Families”, 28.3.2007, University of Edinburgh, UK.
 •  “Social formation of close relationships – A micro-level analysis of different family, kin and friend configurations of middle-aged Finnish women”, Research seminar at the “Care, values and the future of welfare” – research centre., tammikuu 2006, University of Leeds, UK & Research seminar at the “Morgan Centre for the Study of Relationships and Personal Life”, 6.2.2006, University of Manchester, UK
 • “Perhesidos – jakaminen ja materiaaliset käytännöt”, Sosiologipäivät, 25.3.2006, Westermarck-seura, Tampereen yliopisto.
 • Different principles organizing contemporary close relationships – a micro-level approach. European Sociological Association – kongressi / Research Network on Families and Intimate Lives. Torun, Puola 12.9.2005.
 • Perheen perustamisen ambivalenssi ja sen ratkaisukeinoja pidentyneen nuoruuden kulttuurissa. Perhetutkimuspäivät 25.-26.3.2004 Jyväskylässä / “Puhetta perhesuhteista: käsitteitä ja käytäntöjä” – työryhmä
 • Vapauden lumo ja vastuun taakka. Nuoruuden vapauden normatiivisuus ja uusfamilismi perheen perustamisen myöhentäjinä. Sosiologipäivät 28.-29.3.2003 Helsingissä / “Perhe” -työryhmä
 • Pidentynyt nuoruus ja perheen perustaminen. Nuorisotutkimusverkoston “Nuorison perheet” – seminaari 6.11.2003 Helsingissä