KIRJOITTAJAT, TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kirjoittajat, tekijät ja tekijänoikeudet

Kirjoittajat

Katarina Eskola

VTT, Nykykulttuurin emeritaprofessori, Jyväskylän yliopisto

Tiina Kinnunen

FT, Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori,  Oulun yliopisto

Pirjo Lyytikäinen

FT, Kotimaisen kirjallisuuden emeritaprofessori
Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto

Minna Maijala

FM, Kotimainen kirjallisuus, Helsingin yliopisto

Venla Oikkonen

FT, akatemiatutkija, Tampereen yliopisto

Hedvig Rask

Fil.mag., förlagsredaktör, Svenska litteratursällskapet

Martina Reuter

FT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Anna Rotkirch

VTT, Sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen dosentti,
Väestöliitto

Kirsi Saarikangas

FT, Taidehistorian professori,  Helsingin yliopisto

Kari Saastamoinen

FT, Euroopan aatehistorian dosentti, yliopistonlehtori,  Helsingin yliopisto

SAMI Suhonen

TL,  diakoniapappi, Helsingin yliopisto

Saara Tuomaala

FT, projektitutkija
Historian ja sosiologian laitokset, Helsingin yliopisto

Tekijät

Galleriatyöryhmään Kuuluivat:

Kirsi Saarikangas
Martina Reuter
Anna Rotkirch
Aino-Maija Elonheimo
Outi Pajala

Gallerian toimitustyö vuoden 2021 uudistuksessa Aino-Maija Elonheimo

 

Www-suunnittelu, visuaalinen ilme ja koodaus:

Anne Naukkarinen (alkuperäisessä Klassikkogalleriassa)
Luna Hallikainen (v. 2021 uudistetussa galleriassa)

Tekijänoikeudet

Tekstit

Tekstien tekijänoikeudet ovat kirjoittajilla. Voit lainata tekstejä normaalin lainauskäytännön mukaisesti mainitsemalla kirjoittajan ja lähteen .

 

KUVAT

Kuvien tekijänoikeuksien haltijat on mainittu kunkin kuvan yhteydessä. Kuvia ei saa kopioida tai käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa.

Www-sivusto

Www-sivuston tekijänoikeudet omisti alunperin  Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti, ja vuodesta 2021 alkaen  valtakunnallinen sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto.