Logopedian avoin luentosarja jatkuu keväällä 2023

Helsingin yliopiston logopedian oppiaineen keväällä 2022 käynnistämä avoin luentosarja jatkuu kevätkaudella 2023. Avoimen luentosarjan tavoitteena on nostaa esille Helsingin yliopiston yliopiston logopediassa tehtävää tutkimusta.

Luennot pidetään kerran kuukaudessa, zoomin kautta. Meeting ID: 684 2192 2836; Passcode: logosem

Aika: Kuukausittain, tiistaisin klo. 15–16

Kohderyhmä: Puheterapeutit, psykologit, foniatrit, neurologit, pediatrit, neuvolaterveydenhoitajat, asiasta kiinnostuneet tutkijat ja kliinikot

YhteyshenkilöSuvi Stolt, Associate Prof. (suvi.stolt@helsinki.fi)

Ohjelma kevätkaudella 2023:

  • 24.1. Miten vastasyntyneiden teho-osaston kieliympäristö ja vanhemman ja lapsen välinen lähikontakti ovat yhteydessä pikkukeskosen sanaston kehitykseen? Väitöskirjatutkija Eva Ståhlberg-Forsén
  • 7.3. Afasia ja oppimisen edellytykset Yliopistonlehtori Leena Tuomiranta
  • 18.4. Suomalaisten lasten fonologiset taidot ja niiden taustatekijät Väitöskirjatutkija (väit. 10.2.2023) Eija Aalto
  • 23.5. Nimeäminen ja lukemisvaikeus – kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma Yliopistonlehtori Paula Salmi

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.