Yhteystiedot

Kandivaiheen harjoitteluiden vastuuopettaja (lapsiasiakasharjoittelu LOGK-062 ja aikuisasiakasharjoittelu LOGK-063)

Ritva Torppa, yliopistonlehtori
LTDK, MEDICUM, Psykologian ja logopedian osasto
PL 21 (Haartmaninkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
puh. 029 412 9454, 050 448 4184 | ritva.torppa@helsinki.fi

Maisterivaiheen harjoitteluiden vastuuopettajat 

Syventävä harjoittelu LOGM-072:
Kati Pajo, yliopisto-opettaja
LTDK, MEDICUM, Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto
PL 21 (Haartmaninkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
kati.pajo@helsinki.fi

Pitkä harjoittelu LOGM-073:
Asta Tuomenoksa, yliopisto-opettaja
LTDK, MEDICUM, Psykologian ja logopedian osasto
PL 21 (Haartmaninkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
puh. 050 359 9219 | asta.tuomenoksa@helsinki.fi

Harjoittelukoordinaattori (ilmoittautumiset harjoitteluiden ohjaajaksi)

Auli Pasanen, KM, suunnittelija
MEILAHDEN OPISKELIJAPALVELUT
PL 63 (Biomedicum 1, 3. krs. B329b, Haartmaninkatu 8), 00014 Helsingin yliopisto
puh. 029 414 4165, 050 415 6636 | auli.pasanen@helsinki.fi