Ammattietiikka ja lainsäädäntö

Puheterapeutin ja puheterapeutiksi opiskelevan toimimista ammatissa säätää laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä sekä asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä.

Asiakastyöskentelyä ohjaavat laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä henkilötietolaki.

Suomen Puheterapeuttiliiton ammattieettiset periaatteet palvelevat sinua kliinisen työskentelyn eettisissä kysymyksissä.

Puheterapeutin työn ja logopedian harjoittelujen edellyttämät
ominaisuudet/  Logonet-yliopistoverkosto 20.4.2016/ https://puheterapeuttiliitto.fi/wp