Tutkimussuunnitelma

Hanke pureutuu koronapandemian aikaiseen kriisitiedon ekosysteemiin, jossa tiedontuotanto ja tiedon leviäminen ovat yhä monimutkaisempia ja sisältävät yhä useampia eri toimijoita. Hanke tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä tiedonvälittäjien rooleista kriisissä sekä tavoista, joilla kansalaiset hankkivat ja arvioivat kriisitietoa sekä tiedonvälittäjien rooleja.

Päätutkimuskysymykset ovat:

i) millainen on kriisitiedon paikallinen ekosysteemi,

ii) millaisia rooleja ja suhteita ekosysteemin eri media- ja viestintätoimijoille on rakentunut pandemiakriisin käsittelyssä sekä

iii) miten ihmiset ovat hankkineet, merkityksellistäneet ja tuottaneet paikallista kriisitietoa.

Hanke ammentaa mediaekosysteemejä, journalismin rooleja sekä journalismia ja julkisia terveyskriisejä koskevasta tutkimuksesta.Journalismin rooleja on tutkittu muun muassa journalistisen roolisuorituksen käsitteen avulla (role performance) – mitä rooleja journalismille ja journalisteille rakentuu kriisiä koskevissa sisällöissä (Hanitzsch & Vos 2017; Mellado & Van Dalen 2014).

Hanke on luonteeltaan tapaustutkimus. Kohteeksi on valittu Oulun seutukunta ja sen paikallinen media laajasti ymmärrettynä. Hanke ammentaa mediaekosysteemejä, journalismin rooleja sekä journalismia ja julkisia terveyskriisejä koskevasta tutkimuksesta. Kerättävä empiirinen aineisto valottaa ilmiötä eri näkökulmista. Se koostuu, ensinnäkin, koronapandemiaa koskevan paikallisen uutistiedon ja viestinnän laadullisesta sisällön analyysistä ja täydentävästä valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta uutismedian avaintoimijoille sekä, toiseksi, case-paikkakunnan yleisölle suunnatusta kyselytutkimuksesta ja sitä syventävistä laadullisista teemahaastatteluista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *