Karoliina who?

University Lecturer, Post Doctoral Researcher, DocSocSci, PI

I’m a sociologist doing research on science and technology. Lately my main focus has been on health data, biomedicine, biobanks and genomics – and their relations to society. My goal is to generate academic knowledge that can be easily utilised to further responsible development of science and technology.

Yliopistonlehtori, yliopistotutkija, VTT, vastuullinen tutkija

Olen tieteen- ja teknologiantutkija, tai -sosiologi. Viime aikoina olen tutkinut erityisesti terveysdataa, biolääketiedettä, biopankkeja ja genomitietoa – sekä niiden moninaisia yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteenani on luoda akateemista tutkimusta, jota voidaan hyödyntää vastuullisen tieteen ja teknologian kehittämisessä.