Publications

Snell, Karoliina & Tarkkala, Heta & Tupasela, Aaro (2021) A solidarity paradox – welfare state data in global health data economy. Health.

Snell, Karoliina & Tarkkala, Heta (2021) “Here comes Bio-me” An analysis of a biobank campaign targeted at children. Public Understanding of Science.

Milan, Sanna & Snell, Karoliina & Sajantila, Antti & Kere, Juha (2021) Geneettinen sukututkimus yleistyy nopeasti. Näkökulmia. Lääkärilehti. 76(3): 106 – 107

Snell, Karoliina (2020) Henkilökohtaisten terveystietojen hyödyntämisen oikeutukset: Onko vihdoin aika keskustella ehdoista ja rajoista? Tiedepolitiikka 45(4): 16-21.

Snell, Karoliina (2020) Toimiiko genomitieto lääkärin päätöksenteon tai potilaan apuna? LSV-tiedotte. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. 2/2020: 20-21.

Tupasela, Aaro & Snell, Karoliina & Tarkkala, Heta (2020): The Nordic data imaginary. Big Data & Society. 

Snell, Karoliina & Helén, Ilpo (2019): “Well, I knew this already” – Explaining personal genetic risk information through narrative meaning-making. Sociology of Health and Illness. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13018

Salokannel, Marjut & Tarkkala, Heta & Snell, Karoliina (2019): Legacy samples in Finnish biobanking – social and legal issues related to the transfer of old sample collections into biobanks. Human Genetics 138(11-12):1287-1299.

Snell, Karoliina & Tarkkala, Heta (2019): Questioning the rhetoric of a ‘willing population’ in Finnish biobanking. Life Sciences, Society and Policy. 15(4)

Snell, Karoliina (2019):  Health as the Moral Principle of Post-Genomic Society. Data-Driven Arguments Against Privacy and Autonomy. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 28(2): 201-214.

Raivola, Vera & Snell, Karoliina & Helén, Ilpo & Partanen, Jukka (2019): Attitudes of blood donors to their sample and data donation for biobanking. European Journal of Human Genetics. 27: 1659–1667 https://doi.org/10.1038/s41431-019-0434-1

Tarkkala, Heta & Helén, Ilpo & Snell, Karoliina (2019): From health to wealth: The future of personalized medicine in the making. Futures 109:142-152.

Lehtimäki, Hanna & Helén, Ilpo & Snell, Karoliina & Eriksson, Päivi & Montonen, Tero (2019): Sustainable Value Creation in Commercialization of Innovation: The Case Auria Biobank. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 23(5): 451-465.

Snell, Karoliina (2018):
Ryhmäkeskustelut genomitiedosta. Raportti genomikeskustyöryhmän käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 34.
Focus group discussions about genomic data. Report for the use of the Genome Centre working group. Ministry of Social Affairs and Health, Reports and Memorandums 38.
Gruppsamtal om genomdata. Rapport för användning av arbetsgruppen för genomcentret. Social-, och Hälsovårdsministeriet, Rapporter och promemorior 37.

Raivola, Vera & Snell, Karoliina & Pastila, Satu & Helén, Ilpo & Partanen, Jukka (2018): Blood donors’ preferences for blood donation for biomedical research. Transfusion 58(7):1640-1646.

Snell, Karoliina (2017): Mitä suomalaiset tietävät biopankeista? Lääkärilehti 72(36):1944-1945.

Snell, Karoliina & Helén Ilpo (2017): Tietojärjestelmät, genomitieto ja lääkärien asiantuntijuus. Duodecim 133(8):801-7. [Information systems, genome knowledge and expertise of doctors]

Tupasela, Aaro & Snell, Karoliina & Cañada, Jose (2017): Rethinking Therapeutic Misconception in Biobanking – Ambivalence between Research and Treatment. Science & Technology Studies 30(1):25-39.

Lehtimäki, Hanna & Helén, Ilpo & Snell, Karoliina Eriksson, Päivi & Montonen, Tero (2016): Commercialization of Biobank Data: The Case Auria Biobank. In: Sardana, G. D. & Thatchenkery, T. (eds.): Organization Development Through Strategic Management. Bloomsbury Publishing India. PP 9-17.

Cañada, Jose & Tupasela, Aaro & Snell, Karoliina (2015): Beyond and within public engagement: a broadened approach to engagement in biobanking. New Genetics and Society. 34(4): 355–376

Tupasela, Aaro & Snell, Karoliina & Cañada, Jose (2015): Constructing populations in biobanking. Life Science, Society and Policy 11(5).

Tupasela, Aaro & Snell, Karoliina & Cañada, Jose (2015): Patients, business and the state – translating health information into sustainable benefits – Policy brief for engagement practices in Canada, Finland, Iceland, Spain, UK and the US. Tekes Review 322/2015, Helsinki.

Gaskell, George & Gottweis, Herbert & Starkbaum, Johannes & Broerse, Jacqueline & Helén, Ilpo & Hobbes, Abby & Koten, Van Reinout & Pashou, Maria & Snell, Karoliina & Soulier, Alexandra (2013): Publics and biobanks: Pan-European diversity and the challenge of responsible innovation. European Journal of Human Genetics, 21(1): 14–20.

Lauß, George & Bialobrzeski, Arndt & Korkhaus, Matthias & Snell, Karoliina & Starkbaum, Johannes & Vermeer, Andrea & Weigel, Jukka & Gottweis, Herbert & Helén,Ilpo & Taupitz,Jochen & Dabrock, Peter (2013): PrivateGen. Beyond genetic privacy: Past, present and future of bioinformation control regimes. Final report. http://private-gen.eu/uploads/media/PRIVATE_Gen_FINAL-REPORT_2013_02.pdf

Teräväinen, Tuula & Snell, Karoliina & Gronow, Antti (2012): A transition towards Green Growth? Expectations and experiences from Finland. A case study for “Transitioning to Green Technology and Innovation: The Role of Supply and Demand-side Innovation Policies”, OECD.

Snell, Karoliina & Starkbaum, Johannes & Lauß, Georg & Vermeer, Andréa & Helén, Ilpo (2012): From Protection of Privacy to Control of Data Streams: A Focus Group Study on Biobanks in the Information Society. Public Health Genomics, 15(5):293–302.

Snell, Karoliina & Tupasela, Aaro (2012): Mitä mieltä suomalaiset ovat biopankeista? Duodecim, 128: 16, 1685-1690.

Helén, Ilpo & Snell, Karoliina (2012): Private Life in Bits and Pieces. Digital and Molecular Personhood in the Information Age. In Carucci, Margherita (ed.): Revealing Privacy. Peter Lang, Frankfurt. Pp.133-149.

Tupaslea, Aaro & Snell, Karoliina (2012): National Interests and International Collaboration: Tensions and Ambiguity Among Finns Towards Usages of Tissue Samples. New Genetics and Society, 31(4): 424-441.

Lauß, Georg & Snell, Karoliina & Bialobrzeski, Arndt, Weigel, Jukka & Helén, Ilpo (2011): Embracing complexity and uncertainty: An analysis of three orders of ELSA research on biobanks. Genomics, Society and Policy, 7: 47-64.

Tupasela, Aaro & Sihvo, Sinikka & Snell, Karoliina & Jallinoja, Piia & Aro, Arja R. & Hemminki, Elina (2010): Attitudes towards the biomedical use of tissue sample collections, consent and biobanks among Finns. Scandinavian Journal of Public Health, 38(1):46-54.

Snell, Karoliina (2009): Social Responsibility in Developing New Biotechnology: Interpretations of Responsibility in the Governance of Finnish Biotechnology. Academic Dissertation. Department of Sociology, University of Helsinki.

Hemminki, Elina & Tupasela, Aaro & Jallinoja, Piia & Aro, Arja R. & Snell, Karoliina & Sihvo, Sinikka (2009): Finnish people’s attitudes towards biomedical research and its sponsorship. Genomics, Society and Policy, 5(2):67-79.

Jallinoja, Piia, Sihvo, Sinikka, Hemminki, Elina, Tupasela, Aaro, Snell, Karoliina & Aro, Arja (2008): Luottavatko suomalaiset terveydenhuollon toimijoihin? Kansanterveys, 8, 26-27.

Tupasela, Aaro, Snell, Karoliina, Sihvo Sinikka, Jallinoja, Piia, Aro, Arja R., & Hemminki, Elina (2007): Väestön suhtautuminen lääketieteellisten näytekokoelmien uudelleen käyttöön ja biopankkeihin. Suomen lääkärilehti, 62(51-52), 4780-4782.

Sihvo, Sinikka & Snell, Karoliina & Tupasela, Aaro & Jallinoja, Piia & Aro, Arja R. & Hämäläinen, Auli & Hemminki, Elina (2007): Väestö, biopankit ja lääketieteellinen tutkimus. Suomalaisten suhtautuminen lääketieteellisten näytteiden käyttöön. Stakes. Työpapereita 18/2007.

Häyrinen-Alestalo, Marja & Snell, Karoliina (2004): Market Orientations and Mediation of Public Opinion in Finnish Biotechnology. In Häyrinen-Alestalo, M & Kallerud, E (eds.): Mediating Public Concern in Biotechnology. NIFU Rapportserie 2/2004, Oslo. Pp. 49-82.

Snell, Karoliina (2002): Biotekniikkapolitiikan kansalaiskuva: kansalaiset, kuluttajat ja ihmiset Suomessa ja Euroopan unionissa. Sosiologia, 39(4): 285-295.

Snell, Karoliina (2001): The weakening connection between education and research: study of three university departments. Science Studies, 14(1): 26-44.

Snell, Karoliina (2001): Laiminlyöty perustutkintokoulutus. Yliopistotieto, 2: 40-43.

Snell, Karoliina (2000): Yliopistokoulutus palvelemassa tiedettä, massoja ja markkinoita. Tutkielma koulutuksen ja tutkimuksen välisen suhteen heikkenemisestä. Julkaisematon pro gradu, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto.

Häyrinen-Alestalo, Marja & Snell, Karoliina & Peltola, Ulla (2000): “Pushing the Universities to Market their Products”. In Kalleberg, R et al. (ed.): Comparative Social Research. Vol 19. Comparative Perspectives on Universities. JAI Press, Stamford. Pp. 165–212.

Gueissaz, Albert & Häyrinen-Alestalo, Marja & Fischer-Bluhm, Karin & Snell, Karoliina (1998): “The Actors of Evaluation and the Decision to Evaluate”. In Pierre Dubois, P (ed.): EVALUE – Evaluation and Self-Evaluation of Universities in Europe. European Commission, Luxembourg.