Tutkimus

Tutkimusintressit

 • tieteen ja teknologian tutkimus,
 • bioteknologian ja biolääketieteen haasteet yhteiskunnalle,
 • yhteiskunnallinen vastuu uuden teknologian kehittämisessä,
 • biopankit, kansalaiset ja yksityisyys
 • genomitieto, terevystiedot ja tiedon hallinta.
 • terveysdata ja datafikaatio
 • terveyden sosiologia

Tämänhetkiset tutkimushankkeet

1) Genomitiedon hyödyntäminen arjen terveydenhuollossa – osa GET IT DONE ja GeneRISK-hankkeita.

2) Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation (GoHe),

Aiakaisempia tutkimushankkeita

 • Patients, Business and the State
 • Green Transitions
 • Yksityisyyden muuttuva maasto jälkigenomiikan aikaukaudella” eli PRIVATEGen
 • Molekyylilääketiede ja kansanterveys
 • Potilasosallistumisen uudelleenarviointi biolääketieteellisessä tutkimuksessa PUBIT
 • Oikeudet ja vastuu bioteknologiassa OIVA
 • Changing Contexts for Mediating Public Concern in the  Assessment of Biotechnoscience COMPASS
 • Science, Technology and Governance in Europe STAGE
 • Tutkimusyliopisot ja globalisaatio