Hallituksen kokous 10/2008

 

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 10/2008

Aika: 23.9.2008 kello 17.00

Paikka: Helsingin Yliopiston oppimiskeskus Aleksandrian ryhmätyötila 329

Läsnä: Viivi Viitanen, Pyry Bollmann, Tarik Hossain, Stina Pasanen, Jaakko Nelimarkka, Milja Ranta, Laura Hallikas, Jarno Louhelainen, Samuli Harala ja Lauri Jantunen (kohdasta 6 eteenpäin)

Poissa: Anssi Heinonen, Otto Laosmaa, Milka Suomalainen, Aino Silvo, Aino-Maija Aalto ja Paul Stenbäck


1.
Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

 • Valittiin Samuli Harala kokouksen sihteeriksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkiktaminen

 • Vakituisen sihteerin poissa ollessa pöytäkirjaa ei käytettävissä. Siirrytään kohtaan 6.

6. Valitaan laitosjohtoryhmän täydentävät opiskelijavarajäsenet

 • Hallitus keskusteli kaikkien hakemuksen lähettäneiden hyvistä ja huonoista puolista.
 • Hannu Kivimäki suorittanut paljon kursseja niin Matemaattis-luonnontieteellisessä kuin Valtiotieteellisessäkin tiedekunnassa. Hänellä on opintoasioista runsaasti kokemusta.
 • Puheenjohtaja ehdotti Hannu Kivimäkeä Ilari Valjuksen varajäseneksi. Hallitus hyväsyi ehdotuksen yksimielisellä päätöksellä.
 • Markus Liimataisella rutkasti kokemusta eri hallintoelimistä niin yliopistolla, kuin sen ulkopuolellakin.
 • Puheenjohtaja ehdotti Markus Liimataista Ilkka Kaukorannan varajäseneksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisellä päätöksellä.
 • Hallitus päätti valita Maiju Haravan varajäsenen suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestyksessä hallituksen varajäsenet Pyry Bollman ja Milja Ranta jäävien Paul Stenbäckin ja Aino Silvon tilalla.
 • Puheenjohtaja Viivi Viitanen ja taloudenhoitaja Jaakko Nelimarkka toimivat ääntenlaskijoina.
 • Aino Silvo voitti äänestyksen äänin 5-4.
 • Puheenjohtaja ehdotti Aino Silvoa Maiju Haravan varajäseneksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisellä päätöksellä.
 • Hallitus päätti ehdottaa Hannu Kivimäkeä, Markus Liimataista ja Aino Silvoa laitosjohtoryhmän opiskelijavarajäseniksi.


7. Muut esille tulevat asiat

 

 • Puheenjohtaja antoi Helsingin yliopiston kansantaloustieteen opiskelijat ry:n verokortin taloudenhoitajalle.

8. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.56

Leave a Reply