Hallituksen kokous 10/2010

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2010 PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 3.11.2010 klo 14.02

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Stalin

Paikalla: Nina Ahola (pj), Elisa Selinummi (sihteeri), Mira Hoffström, Jaakko Meriläinen, Matti Mitrunen, Katariina Pentti, Juhana Pihlajamaa, Anna Stenroos, Topi Hulkkonen, Ilari Määttä, Ozan Yanar

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin 14.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen seuraavaan kokoukseen.

5. Posti

MultiPrint mainos, Tillsammans -lehti, Goom-mainoksia, Kutsuja: Uuden yo-talon vuosijuhla, HYY:n vuosijuhla, Median vuosijuhla

6. Menneet tapahtumat

6.10. ETLA-excu, 15 osallistujaa

7.10. Fuksisitsit 2, 40 osallistujaa

12.10. Roomalaiset, 100 osallistujaa

13.10. SOS-sitsien jatkot, 8 osallistujaa

16.10. Polhon vuosijuhla, 6 osallistujaa

19.10. Opintokokous, 1 osallistuja

21.10. Kehon sitsit, 11 osallistujaa

27.10. Alina Open, 7 osallistujaa

1.11. KTTO retoriikka feat. Yhis, 13 osallistujaa

2.11. Abi-info, 2 osallistujaa

3.11. Kuppalan turvallisuuskoulutus, 3 osallistujaa

3.11. KV-sitsit, 24 osallistujaa

7. Tulevat tapahtumat ja ilmoitusasiat

4.11. Kummanki kaa

4.11. Kapitaalin suunnittelukokous

5.11. Tilastokeskuksen graduinfo

10.11. Stand up -excu

10.11. Kannunvalajien keskustelutilaisuus

11.11. Töitä ja kaljaa

11.11. Kansisristeily

13.11. Median vuosijuhla

13.11. Disco Ensemble

20.11. Vuosijuhla

21.11. Kuppalan avajaiset

23.11. Tiedekunnan ja Kannunvalajien opintoilta

29.11. Kannunvalajien vaalikokous

27.11. Uuden ylioppilastalon 100v. juhlat

30.11. Kähmintäsauna

8.12. Kähmintäsauna

9.12. Pikkujoulut

11.12. Maanmittarit + Kannunvalajat + Pykälä -sitsit

16.12. Kannunvalajien pikkujoulusitsit

8. Talous

8.1 McKinsey oli maksanut laskun, lähetetään mitat mainoksia varten.

8.2 Keskusteltiin KTTO:n ja Median yhteisen jalkapallojoukkueen rahoituksesta. Päätettiin korvata joukkueelle syksyn osallistumismaksu 90e, mikäli saadaan kuitti. Todettiin, että ensi vuonna tulee tiedottaa aiemmin ja paremmin säännöistä, joiden perusteella hallitus tukee jäsenistön toimintaa.

8.3 Päätettiin, että vuosijuhlaan eivät pääse henkilöt, joilla on maksamattomia osallistumismaksuja edellisistä tapahtumista. Asiasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti maksumuistutusten yhteydessä.

9. Opintoasiat

9.1 Hallitukselle on tullut kysely opiskelijapalautteen käsittelystä. Mira laittaa kyselyn hallituksen sähköpostilistalle ja asiaa kommentoidaan sitä kautta.

9.2 Keskusteltiin ehdotuksesta opetussuunnitelmien valmistelussa noudatettaviksi periaatteiksi. 1.2. mennessä oppiaineiden tulee suunnitella uusi opetussuunnitelma. Tästä on vastuussa oppiainetyöryhmä. Mira yrittää selvittää, missä vaiheessa asiassa ollaan ja mitä mahdollisuuksia hallituksella ja jäsenistöllä on vaikuttaa asiaan.

9.3 Opintokokouksessa oli tullut esiin toive, että ainejärjestöjen opintovastaavat olisivat automaattisesti oppiainetyöryhmän jäseniä. Päätettiin viedä asiaa eteenpäin ensin epävirallisesti ja tarvittaessa virallisemmin.

9.4 Päätettiin kysyä mahdollisuutta laittaa palautepyyntö tietyn yksittäisen kurssin osallistujille, jotta tarvittaessa pystytään puuttumaan esille tuleviin epäkohtiin.

9.5 Töitä ja kaljaa -tapahtuma järjestetään 11.11. Mira kysyy juomatarjoiluja aTalentilta. Muut tarjoilut valmistetaan paikalle tulevien hallituslaisten kanssa ennen tapahtumaa vielä määrittelemättömässä paikassa.

10. Vuosijuhlat

– Laitoksen tervehdyksen tuo Heikki Loikkanen.

– Perjantaina tukussa käyvät Juhana, Antton ja Nina, kuoharit sillikselle hommaa Jasmina ja sillisruokia valmistelevat lauantaiaamuna Juhana, Topi ja Ilari.

– Toiveet lauluvihkoon voi toimittaa Juhanalle. Laulunjohtajana toimii Mira.

11. Matkakohde 2011

Päätettiin KTTO:n vuoden 2011 matkakohteeksi Pietari. Ilari hoitaa matka-avustusten hakemisen.

12. Kapitaali

Kapitaali 3/2010 on tulossa kohta painosta. Seuraavan Kapitaalin päätoimittaja on Jaakko Meriläinen ja teemana on Venäjä.

13. Kuppala

2.11. järjestettiin Kuppalan turvallisuuskoulutus. Tähän liittyvä materiaali lähetetään hallituksen listalle ja seuraavassa kokouksessa kaikkien tulee onnistuneesti vastata kysymyksiin. Muuten KTTO ei saa järjestää tapahtumia Kuppalassa.

14. Yrityssuhteet

Markku Leppälä on kutsunut KTTO:n exculle Aberdeeniin. Matti hoitaa järjestelyjä.

Tänä vuonna on mahdollisesti tulossa vielä OP-excu.

15. META

Ei muita esille tulevia asioita.

16. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen

Päätettiin pitää seuraava kokous 16.11. klo 12.00. Päätettiin kokous 15.15.

Leave a Reply