Hallituksen kokous 01/2007

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2007

Aika: Tiistai 9.1.2007 klo 18.00

Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoushuone, Helsinki

Läsnä: Ilkka Kaukoranta, Elina Kekkonen, Pyry Bollmann, Samuli Saviala, Antti Kerppola, Stina Pasanen, Hannu Kivimäki, Viivi Viitanen, Andrei Ovod, Ilari Valjus, Olli Karjalainen, Daniela Vangelova, Laura Rovamaa

Poissa: Ira Wichmann

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 • Valittiin sihteeriksi Daniela Vangelova
 • Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Kaukoranta ja Ilari Valjus

4. Hallituksen järjestäytyminen

 • Ilkka esitteli aikaisempien vuosien virkoja
 • Käytiin keskustelua siitä, kuka olisi sopiva mihinkin virkaan
 • Tehtävänjako muodostui seuraavaksi, mukana jo vaalikokouksessa valitut virat:

Puheenjohtaja: Ilkka Kaukoranta
Taloudenhoitaja: Elina Kekkonen
1. Opintovastaava: Ilari Valjus
2. Opintovastaava: Viivi Viitanen
Sihteeri: Daniela Vangelova
Yrityssuhdevastaava: Ira Wichmann
Suhdevastaava: Stina Pasanen
Urheiluvastaava: Samuli Saviala
Kulttuurivastaava: Olli Karjalainen
Tutorvastaava, varapuheenjohtaja: Pyry Bollmann
KV- vastaava: Andrei Ovod
KV- vastaava, Ympäristövastaava Laura Rovamaa
Tiedotusvastaava: Antti Kerppola
Kapitaalin päätoimittaja, Web- vastaava: Hannu Kivimäki

5. Postit

 • Taloustieteellisen seuran julkaisu sekä jäsentiedote seuran tammikuussa järjestettävästa seminaarista
 • Työn maailma lehti
 • Joulukortit VOO:lta ja Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikiltalta
 • Tarjous haalarimerkkien tilausta varten
 • Kom- teatterin mainos
 • Päätettiin, että Daniela hakee postin Uudelta ylioppilastalolta ja Economicumilta

6. Talous

 • Ilari kertoi, että tukea on haettava helmikuun loppuun mennessä. Hän kehotti Elinaa tarkistamaan tarkat määräajat
 • Viime vuoden tilinpäätös on vielä tekemättä. Ilari tekee sen pian
 • Ilari lähettää Elinalle tarvittavat tiedot ja opastaa tätä vielä tarvittaessa
 • Stina kertoi, että Valtsikan speksin liput on maksettava
 • Ilari hoitaa lippujen maksun
 • Muutetaan Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin (440520-221506) käyttöoikeus Lauri Mustoselta ja Ilari Valjukselta, järjestön hallituksen vuoden 2007 puheenjohtajalle Ilkka Aimo Juhani Kaukorannalle ja taloudenhoitaja Elina- Maria Kekkoselle. Järjestön pankkikortin haltijaksi nimetään Elina Kekkonen. Järjestön internet-pankkiyhteyden haltijaksi nimetään Elina Kekkonen.

7. Nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

 • Ilkka tekee hakemuksen
 • Siirretään järjestön nimenkirjoitusoikeus Lauri Mustoselta, Ira Wichmannilta, Riikka Närhiltä ja Juha Tolvaselta Ilkka Kaukorannalle, Daniela Vangelovalle, Pyry Bollmanille ja Elina Kekkoselle.
 • Ilari Valjuksen nimenkirjoitusoikeus uusitaan
 • Maksetaan tarvittava summa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksesta

8. Hallituksen esittely ja tiedottaminen

 • Päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen toimittaa Hannu Kivimäelle esittelyn itsestään tammikuun loppuun mennessä. Hannu sitten laittaa esittelyt nettiin, Kapitaaliin sekä tekee hallituksesta esittelypaperin ja vie sen sille varatuille paikoille laitokselle ja valtiotieteelliselle kirjastolle.
 • Sovittiin, että kuvat otetaan seuraavan kokouksen yhteydessä
 • Ilkka kertoi, että hallitus esittäytyy myös laitoksen henkilökunnalle laitoskahvien yhteydessä.
 • Sovittiin, että Ilari on yhteydessä laitoksen kanssa ja sopii ajankohdasta, mielellään viikon neljä alussa.

9. Vuosikokous

 • Ilkka ja Ilari esittelivät, mistä on kysymys
 • Päätettiin, että järjestetään viikolla seitsemän
 • Paikasta sovitaan myöhemmin
 • Antti Kerppola tiedottaa kokouksesta 2 viikkoa aikaisemmin KTTO:n ilmoitustaululla ja Ylioppilaslehdessä

10. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Stina Pasanen kertoi, että hän oli varannut 15 lippua Valtsikan speksin 10.2 pidettävään näytökseen. Hän lisäsi, että kaikki 15 lippua oli jo myyty
 • Syntyi keskustelu siitä, saako yksi henkilö varata lippuja kavereille, perheenjäsenille jne.
 • Päätettiin, että tämän tapahtuman yhteydessä tehdyt varaukset sallittakoon, tulevaisuudessa sovitaan ja ilmoitetaan etukäteen mahdollisista rajauksista.
 • Stina tiedottaa niille jotka ovat ehtineet varata lipun maksuohjeista, muita hän kehottaa ostamaan lippuja julkista kautta.
 • Kapitaalin päätoimittajana Hannulla on idea muuttaa Kapitaalin kokoa. Hannua neuvottiin juttelemaan entisten päätoimittajien kanssa mahdollisita uudistuksista.
 • Ilari kehotti Hannua ensin tarkistamaan paljonko Kapitaalin painatus tulisi maksamaan

11. Opintoasiat

 • Ilari kyseli olisiko meillä joitakin erityisiä toiveita opintoasioiden suhteen
 • Syntyi keskustelua matemaattisen analyysin kurssista ja sieltä saatavista laskareista. Todettiin, että laskareita olisi hyvä saada enemmän. Asiaan on yritetty vaikuttaa useasti, mutta tuloksetta. Ilari ja Viivi lupasivat kuitenkin viedä asiaa eteenpäin.
 • Otto Kässin pitämä analyysin tukikurssi on osoittautunut hyödylliseksi. Näinollen kurssi jatkuu myös keväällä.
 • Makrotalousteorian kurssi KA5 synnytti myös keskustelua. Ehdotettiin opintopiirin perustamista
 • Ilari kertoi, että viime vuoden palautelomekkeet valmistuvat pian, ja niiden perusteella voi miettiä asioita lisää
 • Todettiin vielä, että pääsy ruotsin kursseille on usein ongelmallista kovan kysynnän johdosta

12. Urheilu

 • Futsalsarjaan on ilmoittauduttu
 • Korissarjaan ilmoittaudutaan myös
 • Sählysarjaan ilmoittautuminen on harkinnassa
 • Ehdotettiin, että mahdollisen lumen tullessa olisi mukavaa mennä yhdessä laskettelemaan
 • Ehdotettiin myös syysvaellusta Lappiin
 • Halukkaita oli myös rugbyn pelaamiseen. Samuli ottaa selvää mahdollisista vastustajista

13. Praha

 • Keskusteltuamme matkan ajankohdasta päädyimme toukokuun loppuun, tenttien jälkeen
 • Valittiin projektinjohtajiksi Laura Rovamaa ja Andrei Ovod
 • Sovittiin, että helmi- maaliskuussa on viimeistään aloitettava järjestelyt
 • Laura ja Andrei järjestävät erillisen matkaprojektikokouksen, jossa matkasta, järjestelyistä ja vastuualueista keskustellaan tarkemmin
 • Ilari kertoi, että kansantaloustieteen laitos on saamassa vaihtopaikan Prahaan. Matka tarjoaa siis loistavan tilaisuuden tutustua kaupunkiin
 • Mikael Kirkko- Jaakkola on jo lähettänyt matka- apurahahakemuksen

14. Toimikuntien koolle kutsuminen

 • Päätettiin keskustella toimikunnista seuraavan kokouksen yhteydessä

15. Muut asiat

 • AK:n mökille lähdetään sunnuntaina 21.1
 • Päätettiin jakaa mökkeilystä koituvat kustannukset kaikkien osallistujien kesken tasan
 • St. Olaf Collegen opiskelijat ovat vieraanamme sunnuntaina 28.1.
 • Kuppala on varattu ja Antti hoitaa tiedottamisen

16. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen

 • Päätettiin pitää seuraava kokous 19.1.07 klo 14.00 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastolla
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Leave a Reply