Vuosikokous 2008

Kansantaloustieteen Opiskelijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Keskiviikkona 13.2.2008 klo 18.00

Paikka: Unioninkatu 38 A132

Läsnä: Paul Stenbäck, Samuli Harala, Milka Suomalainen, Stina Pasanen, Jaakko Saarinen, Viivi Viitanen, Elina Kekkonen, Jaakko Nelimarkka, Ilkka Kaukoranta, Ilari Valjus, Lauri Mustonen ja Aino-Maija Aalto (kohdasta 4 eteenpäin)

1. Kokouksen avaus

 

 • KTTOn vuoden 2008 puheenjohtaja Viivi Viitanen avasi kokouksen klo 18:07

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 • Kokouksesta on ilmoitettu ylioppilaslehdessä ja ilmoitustauluilla

3. Kokouksen järjestäytyminen

 

 • Paul Stenbäck valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
 • Milka Suomalainen valittiin kokouksen sihteeriksi
 • Stina Pasanen ja Samuli Harala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
 • Jaakko Saarinen ja Ilari Valjus valittiin ääntenlaskijoiksi

4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5. Järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja vahvistettiin

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007

 

 • Ilkka esitteli toimintakertomuksen ja tapahtumakalenterin
 • Elina esitteli tulolaskelman ja –taseen

 

7. Esitetään tilintarkastuslausunto

 

 • Lauri esitti tilintarkastuslausunnon

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2007 hallitukselle

 • Jaakko Saarinen hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2007 hallitukselle

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2008

 • Viivi esitteli toimintasuunnitelman
 • Jaakko esitteli talousarvion

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 • Talousarvio vahvitettiin ja vapaus muuttaa edustamiskulut muunnimiseksi annettiin Jaakko Nelimarkalle
 • Toimintasuunnitelma vahvistettiin

11. Muut esille tulevat asiat

 • Ei muita asioita

12. Kokouksen päättäminen

 

 • Puheenjohtaja Paul Stenbäck päätti kokouksen klo 18:28

One Reply to “Vuosikokous 2008”

 1. koska pöytäkirjan pitää olla taululla luettavissa?

Leave a Reply