Hallituksen kokous 14/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 14/2005

Aika: ma 3.10.2005 klo 17.30

Paikka: Kokoushuone Kekkonen, Hietaniemenkatu 14B

Läsnä: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Leni Järvenpää, Riikka Närhi, Outi
Helenius, Lauri Mustonen, Joonas Rahkola, Matti Paavonen, Anssi Kohonen, Jussi Lantto ( kohdasta 6 eteenpäin), Henna Laasonen (kohdasta 6 eteenpäin)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.

2. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Outi Helenius

4. Postit

 • Kutsu Taloustieteellisen seuran teemailtapäivään.

5. Talous

 • Korvattiin futis- ja sählysarjan osallistumismaksut (81 euroa).

6. Opintoasiat

 • Mietittiin mahdollista opiskelijoiden edustajaa kansantaloustieteellisen
  yhdistyksen keskustelupaneeliin.
 • Henna oli kirjoittanut liitteen laitoksen perustutkinto-opetuksen kehittämisstrategiaan ja halusi kuulla hallitusta asiassa

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Mahdollisesti vierailut SEA:n ja Kiasman näyttelyihin.
 • Kapitaaliin kaivataan edelleen enemmän juttuja.

8. Urheilu

 • KTTO2000 oli voittanut FC Jormat ja Unioninkadun messiaat
 • Sählyvuorolla ollut hyvin uutta porukkaa.

9. Tulevat tapahtumat

 • Saunakeikka iidalla 18.10.: Päivämäärää yritetään vielä vaihtaa.

Leave a Reply