Hallituksen kokous 01/2006

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2006

Aika: keskiviikko 11.1.2006 klo 17.00.

Paikka: Kannula, Domus Academica, Helsinki

Läsnä: Lauri Mustonen, Matti Paavonen, Ira Wichmann, Andrei Parisi, Daniela Vangelova, Riikka Närhi, Pekka Härkönen, Ilkka Kaukoranta, Juha Tolvanen, Mikael Kirkko-Jaakkola, Kari Eerola, Ilari Valjus

Poissa: Annika Lindblad

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 • Valittiin sihteeriksi Riikka Närhi
 • Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Eerola ja Ilkka Kaukoranta

4. Hallituksen järjestäytyminen

 • Lauri esitteli aikaisempien vuosien virkoja
 • Pohdittiin kuka voisi ruveta mihinkin tehtävään
 • Päätettiin nimetä henkilö Berliinin matkaprojektin hoitajaksi
 • Tehtävänjako muodostui seuraavaksi:

Sihteeri: Riikka Närhi
Urheiluvastaava: Kari Eerola
2. opintovastaava: Mikael Kirkko-Jaakkola
Tiedotus- IT ja reposteluvastaavat: Matti Paavonen ja Ilkka Kaukoranta
Yrityssuhde ja excuvastaava: Pekka Härkönen
KV-vastaava: Daniela Vangelova
Kulttuurivastaava: Andrei Parisi
Suhdevastaava: Ira Wichmann

 • Valittiin keskusteltuamme hallituksen varapuheenjohtajaksi Ira Wichmann
 • Lisäksi jo vaalikokouksessa valitut virat:

Puheenjohtaja: Lauri Mustonen
Taloudenhoitaja: Ilari Valjus
1. opintovastaava: Juha Tolvanen
Kapitaalin päätoimittaja: Annika Lindblad

5. Postit

 • Postia ei ole vielä tullut/haettu
 • Päätettiin, että Riikka Närhi hakee postin Uudelta ylioppilastalolta ja Economicumilta

6. Talous

 • Talousasioidenhoitamiskoulutus menossa
 • Otto Kässi ja Ilari Valjus kokoustavat piakkoin
 • Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen, nettitunnukset, pankkikortit
 • Muutetaan Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin (440520-221506) käyttöoikeus Tuukka Lehtiniemeltä ja Otto Kässiltä, järjestön hallituksen vuoden 2006 puheenjohtajalle Lauri Mustoselle ja taloudenhoitaja Ilari Valjukselle. Järjestön pankkikortin haltijaksi nimetään Ilari Valjus. Järjestön internet-pankkiyhteyden haltijaksi nimetään Ilari Valjus.

7. Järjestön nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

 • Siirretään järjestön nimenkirjoitusoikeus Tuukka Lehtiniemeltä, Otto Kässiltä, Leni Järvenpäältä ja Reetta Salolta Lauri Mustoselle, Ira Wichmannille, Ilari Valjukselle, Riikka Närhille ja Juha Tolvaselle.
 • Maksetaan 10 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksesta.

8. Hallituksen esittely ja tiedottaminen

 • Esittelypaperi
 • Päätettiin, että Matti Paavonen tekee hallituksesta esittelypaperin ja vie sen sille varatuille paikoille laitokselle ja Valtiotieteellisen kirjastolle
 • Esittelyt Kapitaaliin ja nettisivuille, kuvat
 • Päätettiin ottaa hallituksen jäsenistä kuvat seuraavassa kokouksessa.
 • Sovittiin, että jokainen jäsen toimittaa esittelyn itsestään Matille tämän viikon aikana.
 • Laitoskahvit
 • Lauri valaisi tilaisuuden luonnetta.
 • Sovittiin, että Ira on yhteydessä laitokseen ja sopii kahvitteluajankohdan. Päätettiin kuitenkin, että kahvit juodaan tammikuun loppuun mennessä.
 • hallituksen sähköpostilistan päivittäminen
 • Lauri ehdotti, että vastuu kaikkien sähköpostilistojen päivittämisestä olisi tiedotusvastaavilla.
 • Matti ehdotti, että koko vastuu olisi Ilkalla.
 • Päätettiin, että Ilkka hoitaa kaikkien sähköpostilistojen päivitykset ja ylläpidon ja ottaa yhteyttä viime vuoden tiedottajaan Outiin.
 • Lauri ja Matti kertoivat vielä ketkä käyttävät mitäkin listoja.

9. Vuosikokous

 • Kerrottuaan, mikä on vuosikokous, Lauri ehdotti sen järjestämistä helmikuun puolessa välissä.
 • Päätettiin pitää kokous 15.2. kello 18.00. Paikka selviää, kunhan Lauri on varannut sen.
 • Tiedotusosasto tiedottaa kokouksesta 2 viikkoa aikaisemmin KTTO:n ilmoitustaululla ja Ylioppilaslehdessä.
 • Lauri toimittaa vuosikokouksen esityslistan tiedotusosastolle.

10. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Vuoden 2005 hallituksen puheenjohtaja Tuukka Lehtiniemi on osoittanut kiinnostusta järjestää paskojen leffojen -kerhoa.
 • Ideaa kannatettiin yksimielisesti.
 • Andrei ottaa selvää kuinka liitytään HYY:n kulttuurivastaavienlistalle ja liittyy siihen.

11. Opintoasiat

 • Juha kertoi, että hän on kokoustanut sekä Reetan, että Laurin kanssa ja päässyt jyvälle tehtävänsä luonteesta.
 • Juha oli jutellut Ritva Teräväisen kanssa laitosglögitilaisuudessa. Teräväinen kertoi, että opetustarjonta valmistunee helmikuun loppuun mennessä.
 • Juha tiedusteli halutaanko vaikuttaa opetustarjontaan esim. syvärikurssien tai KA6:n osalta ja päätettiin yksimielisesti, että se olisi tarkoituksenmukaista.
 • Lauri tähdensi, että otamme kantaa nimenomaan opetuksen järjestämiseen, emme esim. TDK-tenttien tarjontaan.
 • Matti ehdotti, että tehdään kysely kaikille opiskelijoille aiheesta ja hän kertoi miten se voitaisiin toteuttaa.
 • Päätettiin, että opintovastaavat järjestävät kyselyn.
 • Juha kertoi, että tällä hetkellä kansantaloustieteen kursseilla ainoastaan KTTO kerää palautetta. Juha ehdotti, että myös laitos voisi kerätä palautetta, niin kuin muutkin laitokset tekevät.
 • Juha keskustelee laitoksen edustajien kanssa asioista.
 • Matti kertoi laittaneensa linkit palautteenantosivuille nettisivuillemme.
 • Pohdittiin, pitäisikö palautteen yhteenveto myös laittaa nettiin ja pitäisikö sen olla eri kuin kurssinpitäjille mennyt yhteenveto. Asia jäi harkintaan.
 • Juha ehdotti, että perustettaisiin nettisivuillemme palautteenantolaatikko tms.
 • Matti sanoi, että se onnistuu ja lupasi toteuttaa sellaisen Juhan kanssa piakkoin.
 • Juha tiedusteli pitäisikö sivuaineiden suhteen tehdä jotain parannuksia
 • On todettu, että nykyään opiskelijoiden on vaikea tietää, mitkä matematiikan- ja tilastotieteenkurssit ovat hyödyllisiä.
 • Päätettiin, että Juha laatii näistä kursseista tiedotteen.
 • Andrei huomautti, että matematiikanlaitoksen sivuilta ei löydy aina tenttikirjallisuusvaatimuksia.
 • Päätettiin, että opintovastaavat tiedustelevat ainejärjestö Matrixilta, miten he asian ovat hoitaneet.

12. Urheilu

 • Futsalsarjaan on ilmoittauduttu.
 • Kari tiedottaa sählysarjaan ilmoittautumisesta.
 • Korissarjaan ilmoittautuminen on harkinnassa.
 • Lauri ehdotti, että Kari laatisi yleisen tiedotepaketin kaikista yleisistä KTTO:ta koskevista urheiluasioista.
 • Kari laatii tiedotteen piakkoin.

13. Berliini

 • Lauri kertoi, että olemme saaneet 1000

Leave a Reply