Hallituksen kokous 10/2006

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY

Aika: ke 13.9.2006 klo 18.15

Paikka: Darra, Helsinki

Läsnä: : Lauri Mustonen, Matti Paavonen, Andrei Parisi, Daniela Vangelova, Riikka Närhi, , Ilkka Kaukoranta, Juha Tolvanen, Mikael Kirkko-Jaakkola, Ilari Valjus, Markus Liimatainen, Teemu Tiihonen

Poissa: Ira Wichmann, Kari Eerola, Pekka Härkönen, Annika Lindblad

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:22

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Lisättiin Juhan sirkusmainos kohtaan 7.
 • Lisättiin shakkikerho kohtaan 7 kulttuuri, mutta siirrettiin Juhan protestin jälkeen yksimielisesti kohtaan 10, urheilu.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 • Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Postit, ilmoitusasiat ja tapahtumat

 • Kalun vuosijuhla-mainos; vuosijuhlat on 13.9.
 • Mennet tapahtumat
 • Pesäpallo 30.8. 25 henkilöä
 • Fuksipiknik 31.8. 40 henkilöä
 • Abilehtihaastattelu 4.9. 2 henkilöä
 • Leffailta 4.9. 42 henkilöä
 • Kansallismuseo 5.9. 11 henkilöä
 • Fuksiaiset 6.9. 58 henkilöä
 • Laitostilaisuus 7.9. 74 henkilöä

6. Talous

 • Ilari totesi taloustilanteemme edelleen kohtuullisen hyväksi.
 • Todettiin, että olemme saanet järjestölehtituen HYY:ltä.
 • Ilari maksaa KOM-teatterilaskun.

7. Kulttuuri

 • KOM-teatteri 15.9. varattu 20 opiskelijalippua ja Riikka ottaa vastaan ilmoittautumisia.
 • Andrei järjestänyt ekskun yliopistomuseoon 15.9.
 • Juha kertoi uuden sirkuksen mainoksesta, jonka hän oli löytänyt savuisesta kahvilasta.
 • Pohdimme haluammeko tehdä vierailun sirkukseen, joka on ilmeisesti ensi kuussa ja Juha ja Andrei lupasivat ottaa asiasta enemmän selvää.
  .
  8. Kapitaali
 • Jätettiin käsittelemättä Annikan ollessa poissa

9. Opintoasiat

 • Matikan tukikurssi käynnistyy perjantaina 15.9. Opettaja-Oton vetämänä.
 • Otto on kertonut, että kurssi on varsin interaktiivinen ja toimii pitkälti opiskelijoiden ehdoilla.
 • Päätettiin haastatella Ottoa kurssin toimivuudesta ja kirjata kokemuksia ylös, jotta voimme välittää kokemuksia myös tuleville sukupolville.
 • Juha ja Mikael työstävät vauhdilla varsin työläitä kurssipalautteita ja lupasivat kertoa yhteenvetoja lähitulevaisuudessa.
 • Lauri otti esille aikaisempina vuosina järjestetyt Graduiltapäivän ja Työelämämarraskuun
 • Totesimme, että erillinen työelämään tutustumistapahtuma on tarpeeton nykymuotoisen KA2-kurssin rinnalla.
 • Pohdimme gradutapahtuman tarpeellisuutta ja päätettiin, että Juha juttelee asiasta alustavasti Ritva Teräväisen kanssa.
 • KTTO:n jäsen on esittänyt pyynnön hallitukselle tiedustella Economicumin vahtimestareilta mahdollisuutta avata tietokoneluokka jo kahdeksalta nyt kun yhä useammat luennot alkavat jo klo 8.
 • Sovittiin, että xx on yhteydessä asianomaiseen henkilöön.
 • Esille nousivat myös TVT-opintojen tarpeellisuus.
 • Yleinen mielipide kokouksessa oli, että ne eivät nykyisellään vastaa tarkoitustaan.
 • Käytiin pitkä keskustelu siitä mitä opetuksen tulisi olla konkreettisesti.
 • Juha ottanee yhteyttä johonkin TDK:n TVT-opetusvastaavaan ja tiedustelee olisiko opetusta mahdollista saada esimerkiksi eritasoisiksi opiskelijoiden omien ATK-taitojen pohjalta.

10. Urheilu

 • Tiistaina 19.9. yleisön pyynnöstä vielä kerran pesäpalloa Median kanssa.
 • 27.9. alkaa Fudisturnaus, mutta kokouksessa olleet henkilöt eivät tienneet onko siihen ilmoittauduttu, joten päätettiin kysyä Karilta tilannetta myöhemmin.
 • SHAKKIKERHO kokoontuu jälleen.
 • Andrei ja Juha päättivät pitää shakkikerhon fuksiaiset keskiviikkona 20.9. Cafe Mascotissa kello 18.30.

11. Yrityssuhdeasiat ja excut

 • Excuvastaavan poissaolon takia jätettiin käsittelemättä.

12. Toimikunnat

 • Vuosijuhlatmk
 • Vuosijuhlien osalta pohdimme lähinnä mahdollisia juhlapuhujia ja saimmekin aikaan listan henkilöistä, joihin Lauri mitä kohteliaimmin ottaa yhteyttä, mutta päätimme jättää ehdokkaat asian luonteen takia pois pöytäkirjasta.
 • Alumni-toimikunnan toiminta on hieman hiipunut, mutta eräs entinen opiskelijamme on ottanut yhteyttä ja osoittanut kiinnostuksensa alumnitoimintaa kohtaan. Asia jäi kuitenkin tältä erää pöydälle.
 • RTIT on nyt Matin palattua taas eheänä ja virkistyy syksyn mittaa entisestään.

13. Kannuasiat

 • Fuksisuunnistus 14.9, Ilkka kertoi, että rasti hoidossa.
 • Tdk:n suunnitteluseminaari 20.9.
 • Lauri kertoi että halukkaat voivat mennä seminaariin, mutta äkkiseltään ei kukaan vaikuttanut innostuneelta.
 • Fuksisitsit 26.9. Valittiin edustajaksi hienosti hommansa hoitanut tutorvastaava Ilkka, eikä asiasta tarvinnut edes painia.
 • Uusien ilta 27.9. Andrei ottaa selvää mistä saa lippuja ja informoi Fukseja.
 • Legendon ilta LUX:ssa 28.9.
 • Periodibileet 20.10
 • Lauri kertoi, että Darrassa on kehys, johon voi jokainen ainejärjestö piipertää oman juttunsa.
 • Ehdotettiin, että perustetaan nettisivuille 20 parhaimman kuvan äänestys ja tehdään niistä kuvakollaasi.
 • Ehdotusta pidettiin yleisesti hyvänä, mutta emme vielä valinneet vastaavaa projektin vetäjäksi.

14. Hallintovaalivastaavan valitseminen

 • Lauri kertoi mistä on kysymys ja pyysi vapaaehtoisia ilmoittautumaan heti, mutta koska vapaaehtoisia ei ollut päätettiin arpoa vastaava sellaisten keskuudessa, joilla olisi edes teoriassa aikaa.
 • Arvontaan pääsivät Mikael, Riikka, Ilkka ja Markus.
 • Valittiin arpomalla ja kokouksen yksimielisellä päätöksellä hallintovaalivastaavaksi Mikael.

15. Muut asiat

 • Kannulta tulee jäsenrekisterilista jossain vaiheessa.
  META
 • Päätettiin pitää TurhanTiedonIlta, TTI, 12.10 ja sovittiin, että RTIT hoitaa käytännönjärjestelyt.
 • Muistelimme, että Fuksimökki olisi varattu 3.10-4.10, mutta tarkistetaan vielä Karilta.
 • Matin lanseeraama ruokasuunto on edennyt jo suunnitteluvaiheeseen ja pohdimme toteutammeko tapahtuman yksin vai yhdessä jonkin muun ainejärjestön kanssa.
 • Päätettiin tiedustella Kannulaisten innokkuutta Kannu-johtolistalla, jonne Matti laittaa meiliä.
 • Esille nousi vielä Kansisristeily, mutta kukaan ei tiennyt siitä mitään.

18. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen

 • Päätettiin pitää seuraava kokous 26.9. kello 18.30. Paikka selviää myöhemmin.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

Leave a Reply