Hallitusken kokous 01/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 1/2013, pöytäkirja

Aika: ma 9.1.2013 klo 18:00

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto, Mattias Lagerspetz, Suni Tuomainen, Anu Rämö, Juho Heinisuo, Joonas Mattsson, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Ilona Ylikoski, Iida Piippo, Ville Voutilainen, Samuli Sadeoja (kohta 9), Kimmo Nevanlinna

 

1. Kokouksen avaaminen

– Anton avasi kokouksen klo 18.04

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3. Esityslistan hyväksyminen

– Esityslista hyväksyttiin

 

4. Talous

– Taloudellinen tilanne hyvä ja liikkumavaraa on. Yritetään säästää 55-vuotisjuhliin, jotka pidetään 2014.

 

5. Toiminta

5.1. Menneet tapahtumat

 • Kuppalasitsit 19.12.2012 ja jatkot; 53 osallistujaa

 

5.2. Tulevat tapahtumat

 • KYE-hippalot; KTTO järjestää tilan
 • KYE-halko 21.1
 • Alina-vuoro 6.2, Statuksen kanssa jotain, jos ei käy Statukselle, vuoro annetaan pois
 • Bouffe-sitsit 19.2
 • Valtsikan speksi, lippuja hankittu 15
 • Vuosikokous alustavasti 11.2. klo 17; yritetään yhdistää johonkin muuhun kokoukseen
 • KTTO<3Media-sitsit 11.4
 • Kansis-sitsit; maaliskuun keskivaiheilla
 • Vuosijuhlat 16.11.

 

5.3. Päättämättä

 • Oppiainekahvit laitoksen kanssa; Pentti selvittää asiaa
 • Arkun siivous; Doodle

5.4. Excut

 • Evli-excu; Ville ehdottanut päiväksi 14.2.

 

6. Posti

-Sihteeri oli hakenut postin, joka käytiin kokouksessa läpi. Lisäksi olemme tietoisia HYY:n ainejärjestötoimintakampanjasta.

-Päätettiin lähettää joulukortit sähköisesti ensi jouluna.

 

7. Nimenkirjoitusoikeudet

-Päätettiin siirtää nimenkirjoitusoikeudet vanhan hallituksen puheenjohtajalta Ohto Soininvaaralta ja taloudenhoitaja Meri Sintoselta uuden hallituksen puheenjohtajalle Anton Nikolenkolle ja taloudenhoitaja Nea Hänniselle.

 

8. KTTO:n tilinkäyttöoikeuksien ja pankkitunnusten siirtäminen

– Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeudet ja  pankkitunnukset Nooan säästöpankin tililtä

440520-221506 taloudenhoitaja  Nea Hänniselle ja puheenjohtaja Anton Nikolenkolle.

 

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan ja suunnitelmiaan ensi vuodelle

– Töitä ja kaljaa sekä Tiedettä ja viiniä -tilaisuudet järjestetään opintosihteeri Pentti Jämsän toimesta. Töitä ja kaljaa järjestettäisiin alustavasti maalis-huhtikuun aikana ja Tiedettä ja viiniä syksyllä.

– KY:n kanssa kaavaillaan enemmän toimintaa täksi vuodeksi.

– Sähköpostilistoja moderoidaan.

– Vaihto-opiskelijoita yritetään saada tänä vuonna enemmän ainejärjestön toimintaan mukaan.

– Kapitaalin ensimmäinen kokous järjestetään heti kohta pian.

-Excuista tehdään reportaasit Kapitaaliin.

– Alumnitoimintaa yritetään parantaa.

 

10. Toimikunnat

– Päätettiin perustaa yrityssuhdetoimikunta, kulttuuritoimikunta ja vuosijuhlatoimikunta

 

11. Muut esille tulevat asiat

-Meri ja Anton edustavat Moodi ry:n vuosijuhlissa 2.2.2013. KTTO antaa rahaa lahjan antamiseen.

– Kimmo Nevanlinnasta kultturikoordinaattori Juho Heinisuon ja Anu Rämön lisäksi hoitamaan kulttuuritilaisuuksia.

– KTTO:lle hankitaan lippu.

 

12. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

– Seuraava hallituskokous on alustavasti 22.1. klo 18

 

13. Kokouksen päätös

– Anton päätti kokouksen klo 20.26

 

Leave a Reply