Hallituksen kokous 8/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 8/2013, pöytäkirja

Aika: Perjantai 24.5.2013 klo 17.00

Paikka: Santa Fe / Kaisaniemen puisto

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Samuli Sadeoja, Meri Sintonen, Maaria Koski, Juho Heinisuo, Miska Widgren, Jukka Kovanen (kohdat 5.2-15), Ilona Ylikoski, Iida Piippo, Ville Voutilainen (kohdat 5-15), Kimmo Nevanlinna

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Kokous avattiin klo 17.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Talous

 • Taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, sillä saimme KTTO<3Media-sitseiltäkin hieman voittoa.
 • Ktto sponsoroi Tarton opintomatkaa 50 eurolla.

5. Toiminta

5.1. Menneet tapahtumat

 • 16.4.-> Alinan varauskierros, saimme su 1.12. pikkujouluja varten
 • 22.4. Teatteri-excu, Neljäs tie, 13 osallistujaa
 • 11.5. Kannun vuosijuhla, Ktto:lta ei ollut edustajia paikalla.
 • 16.5. Valtsikan karnevaali. Suuri kiitos kaikille paikalla olleille.
 • 16.-19.5. KTTO:n Tarton opintomatka, 10 osallistujaa.

5.2. Tulevat tapahtumat

 • 4.6. Sisäänpääsykoebileet @ Kuppala. Juho ja Miska hoitavat pääsykokelaiden houkuttelun bileisiin. Muu hallitus tapaa klo 17 Uudella ylioppilastalolla ja hoitaa strategiset resurssit Kuppalaan.
 • 7.6. Alumnipöytäjuhla @ Sivistys, tähän mennessä 46 ilmoittautunutta. Järjestelyt ovat vielä hieman kesken.
 • 13.7. Kannun Piknik-sitsit
 • 2.8. HVK 2
 • 10.–11.8. Tuutormökki
 • 17.8. Fuksien ensimiitti, jatkopaikaksi varattu Kuppala
 • 24.8. KannuGames
 • 27.8. Fuksien selvä tiistai @ Sivistys
 • 3.9. Fuksiaiset, jatkot järjestetään yhteistyössä VOO:n kanssa.
 • 5.9. Kannun fuksisuunnistus
 • 12.9. Fuksimökki
 • 27.-28.9 Fuksisitsit I ja II
 • 16.11. Vuosijuhlat
 • 7.10. Roomalaiset

6. Posti

 • Sihteeri ei ollut ehtinyt hakea postia.

7. Alumniasiat

 • Hyy:n alumnit olivat kyselleet, josko saisivat meidän alumnisivut hoidettavakseen mutta ehdotukseen ei toistaiseksi oltu suostuttu, sillä silloin menettäisimme itse mahdollisuuden julkaista mitä haluamme.

8. Tiedotus ja web-asiat

 • Nettisivujen tapahtumakalenteria päivitellään jatkuvasti.

9. Yrityssuhteet

 • LähiTapiolan lisäksi mietitään myös muiden sponsorien mahdollisuutta.
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuihin järjestetään excu syksyllä.
 • Samoin Suomen Pankkiin yritetään järjestää excua.

10. Tuutorointi

 • Asiat käsiteltiin kohdassa 5.2. suurimmaksi osaksi
 • Maaria hoitaa Fuksikapitaalin, tosin yhteistyössä muiden tuutorien kanssa.

11. Toimikunnat

 • Vuosijuhlat: Paikka varattu ja jatkot järjestetään yhteistyössä Median kanssa. LähiTapiola on ilmaissut halunsa olla juhlien sponsorina. Bändi pitäisi vielä löytää juhliin soittamaan.

12. Kapitaali

 • Kapitaali on taitossa ja valmistunee kohta.

13. Muut esille tulevat asiat

 • KTTO:n poikakalenteri: edelleen auki tehdäänkö, katsotaan.

14. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

 • Päätetään Doodlen avulla myöhemmin.

15. Kokouksen päätös

 • Kokous päätettiin klo 19.46

Leave a Reply