Sääntömuutoskokous

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous, pöytäkirja

Aika: Perjantai 16.8.2013 klo 17.00

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Maaria Koski, Juho Heinisuo, Miska Widgren, Suni Tuomainen, Ohto Soininvaara

 

1. Avataan kokous

 • Kokous avataan ajassa klo 17.10.

2. Kokous laillisuus ja päätäntävaltaisuus

 • Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Esityslista ja kokouslista ovat olleet saatavilla kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla ja ilmoitustaululla.

3. Kokouksen järjestäytyminen

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja: Anton Nikolenko
 • Valitaan kokouksen sihteeri: Maaria Koski
 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Suni Tuomainen, Ohto Soininvaara
 • Valitaan kaksi äänenlaskijaa: Miska Widgren, Juho Heinisuo

4. Hyväksytään työjärjestys

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen sääntömuutos

 • Kokouksen puheenjohtaja esittelee sääntömuutosehdotuksen (ks. liite)
 • Päätettiin hyväksyä sääntömuutosehdotus yksimielisesti

6. Muut esille tulevat asiat

 • Ei ole.

7. Kokouksen päättäminen

 • Kokous päätetään ajassa klo 17.23.

 

Leave a Reply