Hallituksen kokous 31.3.2014

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 5/2014, esityslista
Aika: Maanantai 31.3 klo: 17.00
Paikka: Kuppala
Paikalla: Miska Widgrén, Meri Sintonen, Iida Piippo, Suni Tuomainen, Julius Rissanen,
Joona Widgrén, Juho Heinisuo, Pyry Lehtonen, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Ilona Ylikoski,
Toni Vuorinen, Juho Anttila, Sini Liukkonen, Eemil Nuuttila, Janne Kolehmainen
1. Kokouksen avaaminen
– Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.02

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen
-Esityslista hyväksytään kokouksen järjestykseksi.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
-Hyväksytään

5. Talous
-Yleisesti tilillä ihan hyvin rahaa. Nordea ei ole vielä maksanut sponssia.
-Kansissitseiltä tuli voittoa.
-Tuet
-Muut selviä
-Viskiklubi avoin
-Tapahtumakohtaisesti.
-Mahdollinen takaus.
-Pääsyliput KTTO:n kautta.
-Katsotaan ensivuoden jälkeen uudestaan.
-Katto alustavasti 120€
-Ei kiveen kirjoitettua kuten ei muutkaan sponssit.

6. Toiminta

6.1. Menneet tapahtumat

21.3 Kansissitsit
-100 KTTOlaista paikalla.
-Käsitelty aiemmin
25.3 VATT excu
-35 paikalla
-Hyvät puhujat
26.3 Kannun Kaverisitsit
-21 paikalla
27.3 Viskiklubin ja WhisKY tasting
-15 KTTOlaista
-Loistavat viskit
27.3 Kansissitsien purkukokous
-7 KTTOlaista paikalla.

6.2. Tulevat tapahtumat

5.4 KTTO vs. VOO säbämatsi
-Tarpeeksi ilmoittautuneita tällä hetkellä
16.4 Töitä ja kaljaa
-Vieraat selvillä
-Ecolla
-Econ yliaika saatu paikalle.
-Hallitus siivoaa
-Juomatarjoilu ennen tapahtumaa
22.4 Alinavuoro
-Media kieltäytyi kohteliaasti.
-Moodilta kysytty
-Juho jutellut virkistysvastaavan kanssa.
Alustavaa:
-Sopii, jos KTTO järkkää 75% ja saa samanverran voitosta.
-Moodilla ongelmia saada järkättyä järjestäjiä. Ehdottivat myös, että Moodi hakee juomat.
24.4 Hesarin appro
-Hoidossa
1.5 Vappu
-Kannun jatkot Casalla
-KyEläisten kanssa yhteisteltta.
-Vähä grillailuu ja kaikkee jännää
7. Posti
-Manan vujukutsu

8. Alumniasiat
-Ei oikeastaan mitään uutta
-Alumnitapahtumia voisi alkaa miettimään
-Tapahtumaeventti pystyyn pikaisesti.

9. Tiedotus ja web-asiat
-Sivut pitää päivittää. Tiedotusvastaava hoitaa homman.
-Listalle tulee paljon roskaa.

10. Yrityssuhteet
-Nordea excu etenee.
-BCG:hen ollaan yhteydessä
-Vanhoihin yhteistyökumppaneihin ollaan yhteydessä

11. Opintoasiat
-Tulostus
-HYYltä tullut jäsenistölle infoa
-Yliopistolle 2.3miljoonaa lisää avustusta.
-Ritva ja läksiäislahja.
-Käydään keskiviikkona hyvästelemässä.
-Valtsikan taloustieteeseen tulee sama pääsykoe tilastotieteen kanssa.

12. Urheilu
-Järjestetään ei palloilulajejakin.
-Kannun kanssa ollut viime vuonna yhteistyötä. Tänä vuonna ei niin aktiivista.
-Kesäkoris lähtee käyntiin ilmojen lämmetessä. Lentis voi korvata joku viikko
-Jos haluaa jotain isompaa järjestää niin esitys ensi kokoukseen.

13.Kulttuuri
-Heureka keväällä (mielenterveysnäyttely). Sini katsoo ettei ole mitään pahasti päällä.
-Selvitetään myös onko syksyllä mielenkiintoisempia näyttelyitä
-Selvitetään mahdollisuutta saada kauppalehden tilaus KTTOlaisille

14. Tuutorointi
-Tarpeeksi hakijoita ja haastattelut tulossa.

15. Toimikunnat
– Vuosijuhlat
-Hoidossa
-Biletoimikunta
-Aktivoitunee

16. Kapitaali
-Kapitaali 2/14
-Jutut 1.4 mennessä valmiina.
-Syksyksi Juhon tilalle uusi taittaja.

17. Muut esille tulevat asiat
-Haalarimerkki
-Facebookkiin kilpailu pystyyn. Juho laittaa pystyyn.
-Pari viikkoa kilpailun aikarajaksi.
-Kaudenpäättäjäiset
-Riikan matkan jälkeen.
-Miska kyselee sopivia päiviä
-Viini-ilta
-Ennen vappua.

18. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
-Alustavasti 24.4 ennen Hesarin approa.

19. Kokouksen päätös
-Puheenjohtaja Miska Widgren päättää kokouksen klo 18:17.

Leave a Reply