Hallituksen kokous 28.5.2014

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 8/2014, pöytäkirja
Aika: Keskiviikko 28.5 klo: 18.00
Paikka: Marx
Paikalla: Miska Widgrén, Meri Sintonen, Iida Piippo, Suni Tuomainen, Julius Rissanen, Joona Widgrén
Juho Heinisuo, Nea Hänninen, Lauri Jauhiainen, Pentti Jämsä, Ilona Ylikoski, Toni Vuorinen, Petteri Salo
, Juho Anttila, Sini Liukkonen, Eemil Nuuttila, Tatu Vesterinen, Miika Päällysaho

1. Kokouksen avaaminen
-Puheenjohtaja Miska Widgren avaa kokouksen ajassa 18:00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen
-Lisätään poikkeukset kohtaan 6.1. Menneet tapahtumat: 15.5-18-5 Riikan matka sekä 20.5 Suomen pankin keskustelutilaisuus.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
-Kokouksen jälkeen

5. Talous
-Pitää säästää vujuja varten. Tullut joitain menoja. Alumnisitseiltä ei missään nimessä tappiota. Teatteria kaikki ei ole maksanut.

6. Toiminta

6.1. Menneet tapahtumat

* 20.5 Teatteri -excu
-Tykättiin
– 15 KTTOlaista paikalla

* 21.5 August -excu
– 5 KTTOlaista paikalla.
* 24.5 Dilemman ja KTTO:n kaudenpäättäjäiset
-Loistava tilaisuus ja tunnelma. Sää salli ja homma toimi.
-Ystävyysainejärjestön kanssa toimi hyvin.
-50 paikalla
* 26.5 KTTO cooper
– 5 KTTOlaista paikalla.
* 15.5-18.5 Riikan matka
– 19 KTTOlaista osallistui
– Hyvä matka. Kansainvälisyyttä hienossa kaupungissa.
* 20.5 Suomen pankin keskustelutilaisuus
-Hyvä tilaisuus
-6 KTTOlaista paikalla.

* 6.2. Tulevat tapahtumat

* 3.6 Pääsykoebileet
– Tutoreiden vastuulla pääosin.
– Anton DJ, kysytään?
– Kauppiksen kokeet seuraavana päivänä, joten saattaa rajoittaa osallistumista.
* 7.6 Kesäiset pöytäjuhlat alumneille
– Hyvällä mallilla. Alkuviikolla kokousta.
– Tulee olemaan kauhea kiire juhlapäivänä, joten apua tarvitaan järjestelyissä. Tilat saadaan klo 17 käyttöön.
* 14.6 Jukola
– Yhden varajäsenen ehkä tarvitsisi.
* 6.8 Rapujuhlat Median kanssa
– Kokous tapahtuman tiimoilta tulossa.
* 15.8 Viimeisen fuksipäivän bileet
– Kokous tai suunnitellaan FB:ssä. Ei kauheasti järkättävää ja menee omalla painollaan.
* 16.8 Ensimiitti
– Tutoreiden vastuulla pääasiallisesti
* 23.8 Kannu games
– Tutoreiden vastuulla pääasiallisesti
* 25.8 Fuksisauna
– Tutoreiden vastuulla pääasiallisesti
* 27.8 Peli-ilta@Mascot?
– Tutoreiden vastuulla pääasiallisesti
* 2.9 Fuksiaiset
– Tutoreiden vastuulla pääasiallisesti
* 4.9 Kannun fuksisuunnistus
– Tutoreiden vastuulla pääasiallisesti

7. Posti
-Tilavarausmaksu HYYltä

8. Alumniasiat
– Ei kummempia tapahtunut.
-Alumnijuhla lähestyy. Siitä puhuttu muualla..

9. Tiedotus ja web-asiat
-Juho ei paikalla

10. Yrityssuhteet
– Nordea tukee vujuja. Laitetaan sama tarjous ja kokonaisuus kuin edellisinä vuosina.
– Reddaliin ollaan yhteydessä
– EY excua suunnitteilla syksyksi.

11. Opintoasiat
– KA9 muuttuu. KTTOn sähköpostilistalla tullut tarkempaa infoa.
– Valtiotieteellisen tiedekunnan kokeet vähenevät 13 kokeesta 8:saan. Taloustiede yhdistetään tilastotieteen kanssa.

12. Urheilu
– Keilaus loppuvuodeksi pyydetty.
– Beachvolley tullaan järjestämään kesällä
– Kesäkoris pyörii omavoimaisesti.

13.Kulttuuri
– Kesällä vois jonkin epävirallisen eventin laittaa stand-upista tai kesäteatterista, johon saisi jäsenistöä kerättyä.

14. Tuutorointi
– Hyvällä mallilla. Pyry ottanut homman hoitoon.
– Fuksilista selvityksessä. Tulee myös muuttumaan kesänmittaan riippuen peruutuksista.
– Tutorsuunnitelma -> Tutorvastaava hoitaa
* Missä mennään tapahtumien suhteen.
– Aiotaan muutama virkistysilta järjestää tutoreille, jotta saadaan ryhmäytettyä.
– Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille excu fukseille.

* Sauna varattu ma 25.8
– Kattosauna sivistyksellä-

15. Toimikunnat
* Vuosijuhlat
– Erkki varmisti tulonsa, mutta silti saattaa tulla kiireellinen tapahtuma, joka estää osallistumisen. Pitää selvittää
mahdollinen varapuhuja.
– Sponsseja pitäisi kysellä ja selvittää.
– Valokuvaaja pitää varata ajoissa.

16. Kapitaali
– Julius lähtee mukaan taittamaan.
* Fuksikapitaalin hoitaminen!
– Vastuututor hoitaa yleensä. Joku muukin tutor voi hoitaa.
– Varjo-opinto-opas pitää päivittää
– Muuttuu Kapitaalin fuksinumeroksi.
– Kapitaaliin alumniasiaa
17. Muut esille tulevat asiat
* Palautelomakkeen läpikäyminen
– Palaute käytiin läpi hallituksen kesken.
* Haluammeko kerätä koko jäsenistöltä syksyllä palautetta? Viime vuosina ei ole kerätty, mutta näkisin
sen auttavan seuraavaa hallitusta tapahtumien suunnittelussa.
– Kannatetaan. Sisältöä pitää vielä miettiä kesän mittaan.

18. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
* Missä pidetään?
– Päätetään kun tiedetään tarkemmin sijainnista ja ajankohdasta.

19. Kokouksen päätös
– Puheenjohtaja Miska Widgren päättää kokouksen ajssa 18:54.

Leave a Reply