Hallituksen kokous 11.1.2016

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 1/2016, pöytäkirja

Aika: Ma 11.1.2016 klo 19:45

Paikka: Uusi Ylioppilastalo

Paikalla: Petteri Salo, Pyry Lehtonen, Ville Markkanen, Sara Näätänen, Nea Tiililä, Tuomas Markkula, Antti Komu, Veikko Walta, Elli Taimela, Tatu Räsänen, Julius Rissanen, Roope Jääskeläinen, Sara Syvälahti, Hanna Sandell, Olli-Pekka Viitaharju, Sara Kurppa,(Ville Pottonen saapui kohdassa 6, Matias Topo saapui kohdassa 6, Vili Vanhala saapui kohdassa 9, Alec Hölttä saapui kohdassa 6, Meeri Seppä saapui kohdassa 5

Poissa: Arto Salo

 

 1. Kokouksen avaaminen

– Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 19.47

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

– Lisätään vuosijuhlat ja hallituksenvaihtomökki tuleviin tapahtumiin ja statussitsit päättämättä oleviin tapahtumiin

 

 1. Talous

– Taloustilanne vuodelta 2015 hyvä

– Rahaston perustaminen KTTO:n 60v juhlavuotta varten selvityksen alla.

– Todettiin, että tällä hetkellä ei tarvetta kilpailuttaa pankkia.

 

 1. Toiminta

 

5.1. Menneet tapahtumat

 • Jalluaatto yhdessä Jallunvalajien kanssa

– Jalluaatto meni hyvin, paikalla 38 KTTO-laista

 

5.2. Tulevat tapahtumat

 

 • 1 Kansiskähmintä

– Verkostoitumistilaisuus KY-Economicsin kanssa

 • 1 yrityssuhdetoimikunnan 1. kokous

– Yrityssuhdetoimikunnan toiminta pyritään polkaisemaan aktiivisesti käyntiin

 • 1 Hallituksenvaihtomökki

– Uusi hallitus perehdytetään KTTO:n toimintaan. Mökki varattu.

 • 2 Pikkulaskiainen

-liput varattu, tilaus vielä maksamatta

 • 2 Akateemisen kyykän MM-kisat

– Suosittu tänä vuonna, paikat jo täynnä. Bussin kilpailutus kesken.

 • Oppiainekahvit

– Tiilalle laitettu viestiä asiasta, kahvit pyritään pitämään tammikuun lopulla.   Oppiaine lupaillut kustantaa kääretortut.

 • KTTO:n vuosikokous
 • – Pidetään helmikuun puolenvälin tienoilla, ajankohta sovitaan tarkemmin lähempänä.
 • 11 Vuosijuhlat

– Päivämäärä päätetty. Vuosijuhlatoimikunta perustetaan lähipäivinä.

 

5.3. Päättämättä

 

 • Statussitsit

– Ajankohdaksi ehdotettu keskiviikkoa 10.2. Suunnittelukokous järjestetään Keskiviikkona 20.1 klo.12.

 

 1. Posti

– ei toimenpiteisiin johtanutta postia. (postikortteja)

 1. Nimenkirjoitusoikeudet

– Todetaan että nimenkirjoitusoikeus vaihtuu eteenpäin uudelle hallitukselle.

 

 1. KTTO:n tilinkäyttöoikeuksien ja pankkitunnusten siirtäminen

– Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeudet ja pankkitunnukset Nooan säästöpankin tililtä

440520-221506 Matias Topolle (xxxxxx-xxxx) ja Petteri Salolle (xxxxxx-xxxx).

 

 1. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan tulevalle vuodelle

 

 • Opinnot

– Tärkein tavoite pysyä ajan tasalla ison pyörän uudistuksista. Lisäksi                     tenttiarkistoa pyritään päivittämään mahdollisimman ahkerasti.                                Opintovastaavan pesti jaetaan Nea Tiililän ja Vili Vanhalan välillä.

 

 • Yrityssuhteet

– ensi viikolla järjestetään yrityssuhdetoimikunnan kokous, siellä päätetään tarkemmin ensi vuoden toiminnasta. Ehdotettu excursiota mm. kauppalehteen             tai taloussanomiin. Yrityssuhteisiin liittyvää viestintää pyritään parantamaan.

 

 • Alumnisuhteet

– Alumnisitsien järjestäminen kesäkuussa.

– Joulun aikaan suunnitteilla pikkujoulut alumnien kanssa.

 

 • Lukiosuhteet

Esittelyprezi päivitettävä. KTTO:laisia kannustetaan käymään omissa                       lukioissaan esittelemässä KTTO:ta opiskelupaikkana.

 

 • Tiedotus

– Nettisivuja pidetään pitämään ajan tasalla ja sen opiskelijat -osuutta           laajentamaan ja parantamaan.

– Mietitään KTTO.n facebookryhmän luomista yhteydenpidon ja tiedotuksen             parantamiseksi.

– Instagram -tiliä aiotaan aktivoittaa, ehdotetaan kilpailua parhaasta KTTO-   kuvasta.

– Tiedotuksen top kolmea jatketaan.

 

 • KV-asiat

– Uusia taloustieteen vaihto-oppilaita tullut talvella muutama, heidän              kutsumistaan KTTO:n tapahtumiin jatketaan.

– Tapahtumatiedotus käännetään myös tänä vuonna englanniksi.

– Mietinnässä   tapahtuma, jossa puhekielenä englanti.

 

 • Urheilu

– Järjestetään KTTO:n Superbowl -kisakatsomo 7.2 weberissä.

– Jalkapallo jatkuu viime vuosien mukaan, futsalin suosiota arvioidaan.

– Jalkapallo excursio harkinnassa viime vuoden Lätkäexcun tapaan.

– Yritetään järjestää Voo:n kanssa yhteinen sählyottelu, myös Moodin kanssa        joku peli (esim. pesäpallo) harkinnassa.

– Voitaisiin kokeilla myös jotain kokonaan uutta lajia.

– Pipolätkä harkinnassa mutta ei vielä koska kylmä.

 

 • Ympäristö

– Toimintasuunnitelman laatiminen vielä kesken.

 

 • Kulttuuri

– Kevätlukukaudella tarkoitus järjestää 2 tapahtumaa approjen lisäksi, ainakin          teatteri ja vierailu valtsikan speksiin suunnitteilla. Myös Kauppiksen speksiin   osallistuminen harkinnassa.

 

 • Vuosijuhlat

– Vuosijuhlatoimikunta perustetaan lähiaikoina.

– Vuosijuhlat lauantaina 19.11.

– Tilojen haku aloitetaan.

– Mediaan otetaan yhteyttä vuosijuhlapäivästä ja mahdollisesta yhteisestä   silliksestä.

 

 • Tapahtumat/juhlat

– Suunnitellaan sitsien järjestämistä, mietinnässä ainakin kaverisitsien                      järjestäminen. Alinavuorot 1.3 ja 14.4.

– Perustetaan kokonaan uusi biletoimikunta vanhan tilalle.

 

 • Matkat

– Varsovanmatka suunnitteilla toukokuulle. Alustava ajankohta viikonlopun   21-22.5 tienoilla. Ohjelmaksi suunnitteilla mm. vierailu keskuspankissa ja                   paikallisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen.

 1. Toimikunnat

– Perustetaan kokonaan uusi biletoimikunta.

– Vuosijuhlatoimikunta vastaa vuosijuhlien järjestämisestä vuosijuhlavastaavan johdolla.

– Yrityssuhdetoimikunta, laajentaa KTTO:n yrityssuhdetoimintaan.

– Kapitaalitoimikunta, toimintaa jatketaan edelleen, uusia toimittajia etsitään

 

 1. Kapitaali

– suunnittelukokous järjesteillä, tehty doodle sopivasta ajankohdasta, juttuideoita on jo runsaasti. Ensimmäinen lehti ulos helmi-maaliskuussa.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

– Alinakoulutus, ainakin Nea ja Veikko menossa hallituksesta.

– Hallituksen yhteystiedot kirjattava

– pre pre jappu yhdessä jallunvalajien kanssa ja vappupäivänä teltta ja grilli KTTO:n puolesta.

– sovittiin hallituksen kokouksesta myöhästymiskäytännöistä.

– viskiklubin tasting

– järjestetäänkö viini- tai skumppatasting?

– toimintasuunnitelmat valmiiksi

– Kansissitsit alustavasti 18 tai 19.3

 

 1. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

– seuraava kokous helmikuussa, tehdään doodle ajankohdasta.

 

 1. Kokouksen päätös

– Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 21.22

Leave a Reply