Perustietoa kurssista

Tervetuloa Kvalitatiivisten menetelmien työpaja -kurssille!

Kurssin laajuus, työtavat, suorittaminen

Hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan:

Hyväksyttävä kurssisuoritus edellyttää oppimispäiväkirjojen kirjoittamista vähintään 6 kurssilla käsitellystä menetelmästä. Toisin sanoen, voit halutessasi jättää yhden viikon oppimispäiväkirjat kirjoittamatta, vaikka olisit ollut läsnä joka kerralla.

Kurssin oheiskirjallisuus ja orientoiva materiaali on listattu niille varatulla sivulla. Ohjeistus oppimispäiväkirjojen kirjoittamiseen löytyy täältä.

Poissaolot

Poissaoloja voi olla korkeintaan kolmelta opetuskerralta, joista yksi saa olla työpajasta (lisätty 21.9).

HUOM! Lisäpoissaoloja ei voi korvata lisätehtävillä.

Päivitys 21.9.

Jos et päässyt työpajaan pe 18.9. mielenilmauksen vuoksi ja tämän vuoksi poissaolosi ylittyvät, voit kuitata ko. poissaolon kirjoittamalla päiväkirjan teemahaastattelua käsitelleestä työpajasta ohjeiden mukaisesti. Kirjoitat siis työpajasta oppimispäiväkirjan orientoivan materiaalin, oheiskirjallisuuden ja mahdollisesti käytettävissä olevien luentokalvojen varassa.

Tämä ohje koskee ainoastaan opiskelijoita, joilta poissaolot ylittyisivät mielenilmauksen vuoksi. Muita poissaoloja ei voi korvata vastaavalla tavalla. Tämän korvaavan päiväkirjan tulee käsitellä teemahaastattelua ja siinä tulee viitata työpajan orientoivaan materiaaliin.