Oheiskirjallisuus

Kurssin oheiskirjallisuus koostuu seuraavista teoksista:
• Alasuutari P: Laadullinen tutkimus (3. uudistettu painos) 1999/2001 tai Laadullinen tutkimus 2.0 (2011)
• Mason J: Qualitative researching 2002/2004/2004
• Flick U: An introduction to qualitative research 2002/2006/2007/2009/2014
• Smith J (toim.): Qualitative psychology: a practical guide to research methods  2003/2004/2008

Oppimispäiväkirjoissa hyödynnetään sekä orientoivaa materiaalia, että yllä mainittua oheiskirjallisuutta.

Huom! Kaikkia yllä listattuja kirjoja ei suinkaan ole välttämätöntä käyttää, mutta jokaisessa oppimispäiväkirjassa tulee olla ainakin joku viittaus niin orientoivaan materiaaliin kuin ainakin johonkin yllä mainitusta neljästä kirjasta.

Vinkkejä:

Kaikissa neljässä kirjassa (erityisesti 3 ensimmäisessä) on tietoa useimmista kurssillamme käsiteltävistä menetelmistä. Suosittelen lainaamaan vähintään 2 teosta. Erityishuomioita: Teemahaastatteluista ei välttämättä löydy tietoa juuri tuolla nimellä, mutta voit hyödyntää haastatteluja käsittelevää tietoa oheiskirjallisuudesta soveltuvin osin.  Laadullista asennetutkimusta ei käsitellä yhdessäkään oheiskirjallisuuden teoksista omana kokonaisuutenaan, mutta kuten menetelmän orientoivasta materiaalista käy ilmi, menetelmässä on yhteyksiä muihin menetelmiin ja oheiskirjallisuus taipuu siten myös tätä menetelmää koskevien oppimispäiväkirjojen läheteeksi. Kaikkia kirjoja on hankittu runsaasti kirjastoihin, mutta jos kysyntä yllättää, harkitse lyhytlainaa, jos tavallista on vaikea saada. Toisinaan kirjoja löytyy hyvin myös kaupungin kirjastoista.