Ohjelma ja kommentointialue

Aika ja tilat:

Luennot: tiistaisin 12-14

Työpajat: perjantaisin 12-16 

Ohjelma:

ti 1.9. pe 4.9. Miira Niska: Johdanto

Ti 8.9. ja pe 11.9. Liisa Myyry: Dilemmapohjaiset menetelmät

Ti 15.9. ja pe 18.9. Elina Leinonen: Teemahaastattelu

Ti 22.9. ja pe 25.9. Päivi Berg: Etnografia

Ti 29.9. ja pe 2.10. Katarina Pettersson: Diskursiivinen psykologia

Ti 6.10. ja pe 9.10. Emma Nortio: Fokusryhmät

Ti 13.10. ja pe 16.10. Teemu Rantanen: Laadullinen asennetutkimus

 

Luentojen kommentointi

Kommentoinnin ideana on pienen reflektoinnin avulla syventää oppimista ja auttaa opettajaa räätälöimään perjantain  työpajatyöskentelyä opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Kommentoi tiistain luentoa keskiviikko-iltaan mennessä. Huomaa, että kommentteja ei arvostella. Ajatuksena on, ettei kommentointiin tarvitse kuluttaa aikaa yli 5 minuuttia.

Ohjeita kommentointiin:

1. Kiteytä omin sanoin tiistain luennolla käsitellyn menetelmän perusajatus. Kiteytys saa olla lyhyt, esim. 1 – 3 virkkeen mittainen. Ranskalaisia viivojakin saa käyttää.

2. Kerro lisäksi mikä menetelmässä miellytti, ihmetytti, arvelutti tai jäi epäselväksi ja mitä asiaa menetelmään liittyen kenties toivot työpajassa käsiteltävän tarkemmin.

Näiden lisäksi luentoja ja menetelmiä saa toki halutessaan muutenkin kommentoida.

Salasanalla suojatut linkit luentojen kommentointiin löytyvät tästä. Salasana lähetetään sähköpostina kurssin osallistujille kurssin alettua.