Orientoiva materiaali ja luentojen kalvot 2015

Jokaiselle luennolle ja työpajalle on määritetty oma orientoiva materiaalinsa, joka on luettava ennen luentoa/työpajaa. Tiedot näistä artikkeleista tai kirjan luvuista löytyvät alta. Useimmat artikkelit löytyvät myös verkosta. Alle on lisätty suoria linkkejä niistä, joihin sellainen löytyi helposti. Osa orientoivasta materiaalista on opiskelijoiden kopioitavana myös paperiversioina kurssimapissa. Mappi on sosiaalipsykologian oppiaineen käytävällä (käsikirjastoa vastapäätä) olevassa hyllyssä.

Tälle sivulle linkitetään myös luentojen kalvot joko ennen tai jälkeen luennon, opettajien valinnasta riippuen.

HUOM! OTTAKAA KULLEKIN KERRALLE LUETTU ORIENTOIVA MATERIAALI MUKAAN LUENNOLLE / TYÖPAJAAN!

 

Ti 1.9. ja pe 4.9. Miira Niska: Johdanto, laadullinen tutkimus sosiaalipsykologiassa

Luennon materiaali:

Peräkylä, A. (1995). Kvalitatiivisen tutkimuksen kohteet ja ihmiskuva. Teoksessa: J. Leskinen (toim.), Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla (s. 39–49). Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Luennon diat

Työpajan materiaali:

Luvut (5) Faktanäkökulma ja (6) Kulttuuriset jäsennykset teoksesta: Alasuutari, P. (1993). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Työpajan diat

 

Ti 8.9. ja pe 11.9. Liisa Myyry: Dilemmapohjaiset menetelmät

Luennon materiaali:

Juujärvi, S. (2006) Huolenpidon etiikka – moraalin toinen ääni

Luennon diat

Työpajan materiaali:

Juujärvi, S. (2006) Care reasoning in real-life moral conflicts

 

Ti 15.9. ja pe 18.9. Elina Leinonen: Teemahaastattelu

Luennon materiaali:

Luvut 6.3 ja 6.4 (s.89-127) teoksesta Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. Löytyy kansiosta kahvihuonetta vastapäätä.

Luennon diat

Työpajan materiaali:
Nairn, K., Munro, J. & Smith, A. (2005). A counter- narrative of a ‘failed’ interview. Qualitative Research, vol. 5, no. 2, 221-244.

http://qrj.sagepub.com/content/5/2/221.short

Työpajan diat

Ti 22.9. ja pe 25.9. Päivi Berg: Etnografia

Luennon materiaali:

Emerson, Robert, Fretz, Rachel & Shaw, Linda (2001) Participant Observation and Fieldnotes. In: Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland & Lyn Lofland (Eds.) Handbook of Ethnography. SAGE.

Luennon diat

Työpajan materiaali:

Berg, Päivi & Lahelma, Elina (2010) The Gendering Processes in the Field of Physical Education. Gender and Education, 22(1), 31–46.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540250902748184

Työpajan diat

Ti 29.9. ja pe 2.10. Katarina Pettersson: Diskursiivinen psykologia

Luennon materiaali:

Potter, J. & Wetherell, M. (1987). Unfolding discourse analysis. Teoksessa J. Potter ja M. Wetherell (Toim.), Discourse and Social Psychology – Beyond Attitudes and Behaviour (s. 32-55). London: Sage.

Luennon diat

Työpajan materiaali:

Edley, N. (2001). Analysing masculinity: Interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions. Teoksessa M. Wetherell, S. Taylor & S.J. Yates (Toim.), Discourse as data: A guide for analysis (s. 189–228). London: Sage. Löytyy kansiosta kahvihuonetta vastapäätä.

Työpajan diat

 

Ti 6.10. ja pe 9.10. Emma Nortio: Fokusryhmät

Luennon materiaali:

Valtonen, A. (2005). Ryhmäkeskustelut – Millainen metodi? Teoksessa J. Ruusuvuori & L. Tiittula (toim.) Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

Luennon diat

Työpajan materiaali:

Hydén, L. C., & Bülow, P. H. (2003). Who’s talking: drawing conclusions from focus groups—some methodological considerations. Int. J. Social Research Methodology, 6(4), 305-321.

Työpajan diat

Ti 13.10. ja pe 16.10. Teemu Rantanen: Laadullinen asennetutkimus

Luennon materiaali:

Vesala, K .M. & Rantanen, T. (2007). Laadullinen asennetutkimus: Lähtökohtia, periaatteita, mahdollisuuksia. Teoksessa K. M. Vesala & T. Rantanen (toim.) Argumentaatio ja tulkinta: Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa (s. 11-38). Gaudeamus, Helsinki.

Luennon diat

Työpajan materiaali:

Vesala, K. M. & Rantanen, T. (2007). Laadullinen asennetutkimus: Lähtökohtia, periaatteita, mahdollisuuksia. Teoksessa K. M. Vesala & T. Rantanen (toim.) Argumentaatio ja tulkinta: Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa (s. 38-61). Gaudeamus, Helsinki.

Työpajan diat