Undervisning 2022 – 2023

Följande kurser i språkteknologi ordnas under läsåret 2022 – 2023. Kurser från tidigare år hittar du längst ner på denna sida. Om du har inlett dina studier före 2017, ta reda på kursmotsvarigheter mellan kurser i det nya och gamla undervisningsprogrammet.

Kurser på kandidatnivå

Våra kurser på kandidatnivå hör till kursutbudet för studieinriktningen Språkvetenskaper (tidigare lingvistik) inom Kandidatprogrammet för språk. Kurserna indelas i grundstudier och ämnesstudier.

Grundstudier

KIK-405 Inledning till språkteknologi, 5 sp [period 1]
KIK-404 Korpuslingvistik och statistiska metoder, 5 sp [period 3]
KIK-LG102 Morfologi och syntax, 10 sp [period 3]
KIK-LG103 Semantik och pragmatik, 10 sp [period 4]

Ämnesstudier

KIK-LG221 Kommandoradsverktyg för lingvister, 5 sp [period 1]
KIK-LG208 Programmering för lingvister, 5 sp [period 2]
KIK-LG209 Matematik för lingvister, 5 sp [period 3]
KIK-LG211 Att bygga språkteknologiska tillämpningar, 5 sp [period 3]
KIK-LG210 Maskininlärning för lingvister, 5 sp [period 4]
KIK-LG207 Statistik för lingvister, 5 sp [period 4]

KIK-LG229 Proseminarium, 4 sp [period 1 – 4]

KIK-LG216 Undervisningsassistent, 5 sp [period 1, 2, 3 eller 4]
KIK-412 Arbetspraktik, 5 sp [3 månaders heltidsarbete inom branschen]

Kurser på magisternivå

Våra kurser på magisternivå (fördjupade studier) undervisas inom studieinriktningen Språkteknologi inom Magisterprogrammet i språklig diversitet och digital humaniora (LingDig). Programmet hette tidigare Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (LingDA).

Fördjupade studier

LDA-310 Approaches to linguistic diversity and digital humanities, 10 op [period 1 – 2]
LDA-T305 Modeller och algoritmer i språkteknologiska tillämpningar, 5 sp [period 1]
LDA-T302 Datamodeller för morfologi, 5 sp [period 2]
LDA-T306 Maskinöversättning, 5 op [period 2]
LDA-T304 Datamodeller för semantik, 5 sp [period 3]
LDA-T308 Introduction to Deep Learning, 5 sp [period 3]
LDA-T303 Datamodeller för syntax, 5 sp [period 4]
LDA-T307 Approaches to Natural Language Understanding, 5 op [period 4]
LDA-T309 Materialkliniken, 5 op [period 2 – 4]

LDA-T301 Seminarium i språkteknologi, 5 sp [period 1 – 4]

LDA-T310 Forskningsprojekt, 5 sp [enligt överenskommelse med handledaren]
LDA-T311 Undervisningsassistent, 5 sp [period 1, 2, 3 eller 4]
LDA-T315 Arbetspraktik, 5 sp [3 månaders heltidsarbete inom branschen]

Andra relevanta kurser finns inom masterprogrammet data science.

Kurser från tidigare år

Undervisning 2021 – 2022
Undervisning 2020 – 2021
Undervisning 2019 – 2020
Undervisning 2018 – 2019
Undervisning 2017 – 2018
Undervisning 2016 – 2017
Läroämnet språkteknologi 1999 – 2015