Rajat ylittävää yliopistopedagogiikkaa

Kielikeskuksen kulunut lukuvuosi on ollut yliopistopedagogisten kokeilujen: sekä YP5 että YP2 -kurssi toteutettiin tällä kertaa aivan uudella tavalla. YP5-kurssi Opetuksen tutkimuspohjainen kehittäminen / Evidence-based development of teaching oli muodoltaan ”autonominen” eli kurssilla mallinnettiin Kielikeskuksen englannin yksikössä jo pitkään sovellettua, yksilöllisesti räätälöitävää kurssimuotoa. YP2 Kielenopetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi puolestaan toteutettiin valtakunnallisena kielikeskusten välisenä monimuotokurssina.

 

Opettajat autonomisina – mutta yhdessä
Lokakuussa 2015 käynnistyneellä YP5-kurssilla oli mukana toistakymmentä opettajaa, jotka työstivät kurssin aikana omia kehittämisprojektejaan. Olennainen etu kurssimuodossa oli, että kaikki saivat työskennellä kurssilla omalla äidinkielellään.
Tahti ja intressit olivat kullakin omat, mutta kurssilaisten kesken syntyi useita vertaistukitiimejä, jotka auttoivat itse kunkin prosessia eteenpäin.

”Henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa pääsi opettajien ajattelun äärelle aivan toisella tapaa kuin tavallisella kurssilla. Koen itsekin olleeni yhtä lailla oppijan asemassa tällä kurssilla ja kuvittelen kasvaneeni ohjaajana. Sain itse counsellointi-tukea omaan prosessiini Leena Karlssonilta,” kurssin ohjaajana toiminut pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara kuvaa.
Kurssi huipentui 13.5.2016 pidettyyn avoimeen kehittämispäivään, jossa kurssilaiset esittelivät kehittämishankkeitaan. Kaikissa hankkeissa oli mukana tutkimuksellinen juonne.
Päätösseminaarin esitysten materiaaleihin voi tutustua Kielikeskuksen Porealtaassa (Jacuzzi) eli kehittämisideoita ja -materiaaleja kokoavalla Moodle-alustalla (ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasana on: Pore).

YP5_paneeli

YP5-kurssilaisia kehittämispäivän loppupaneelissa kuvaamassa omia kehittämishankkeitaan ja kokemuksistaan autonomisella yliopistopedagogiikan kurssilla.

 

Ainutlaatuista yhteistyötä

YP2 – Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutettiin valtakunnallisena monimuotokurssina. Kurssille osallistui runsaat parikymmentä kieltenopettajia yhteensä viidestä eri kielikeskuksesta. Kurssi käynnistyi kasvokkaistapaamisella tammikuussa ja päättyi yhteiseen kokoontumiseen Helsingissä 20.5. Kevään mittainen kurssi sisälsi monivaiheista ryhmätyöskentelyä verkossa yli organisaatiorajojen sekä oman opetuksen ja työyhteisön kehittämistä paikallistiimeissä. Maaliskuussa tavattiin AC:n välityksellä, jolloin paikallistiimit esittelivät ideoitaan Osaamisen jakamistehtäviksi. Tämä oli yksi kurssin isommista, paikallisten verkostojen yhteistoimintaa aktivoivista tehtävistä.

”Verkon monipuolisia mahdollisuuksia sekä kannustettiin että pehmeästi jopa pakotettiin tällä kurssilla käyttämään. Uudet työvälineet vaativat tietysti aluksi totuttelua ja rohkeuttakin, mutta sitä ei tältä porukalta puuttunut. Paikallistiimeissä oli toteutettu muun muassa vertaispalautetta, videoiden käyttöä ja verkkoympäristöjä tukevia hankkeita. Kurssin puolivälikatsaus toteutetiin valtakunnallisena webinaarina”, kurssin verkkopedagogisen tukena toiminut Janne Niinivaara kertoo.

Päätöstapaamisessa paikallistiimit kertoivat, miten osaamisen jakamistehtävä meni. Kaikkia kokeiluja yhdisti läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen parantaminen opetusyhteisössä sekä innostuksen leimahtaminen. Tehtävät herättivät kaikkialla kollegiaalista mielenkiintoa, ja toiveita uusista vastaavista kohtaamisista.

Valtakunnallinen kurssi toi yhteen eri kielten ja eri kielikeskusten opettajia ainutlaatuisella tavalla.

”Kurssi onnistui yli odotusten, vaikka kehitettävääkin jäi. Olo on haikea, sillä ei ole odotettavissa, että vastaavanlaisiin kielikeskuslaisia valtakunnallisesti yhdistäviin kursseihin on jatkossa resursseja”, Johanna harmittelee.

Toisaalta kun tulitikku on heitetty, palopesäkkeitä on luvassa varmasti jatkossakin. Palautteissa kiiteltiin voimaantumisen tunnetta ja mahdollisuutta verkostoitua yhdessä tekemisen kautta.

”Kurssilla ollut heti vaikutusta omaan opetukseen: olemme heti alkaneet tehdä pieniä muutoksia omilla kursseilla. Tämä prosessi ei ole valmis, vaan jatkuu! Olemme saaneet työvälineitä omaan kehittymiseen.”

YP2_Hanken

Hankenin paikallistiimi aloittamassa Osaamisen jakamistehtävänsä esittelyä – interaktiivinen posteri kahvihuoneessa, joka matkustaa seuraavaksi Vaasaan ja pääsee keskusteltavaksi laajempaan kehittämispäivään.

Leave a Reply