Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ toimii tiiviisti tiedekuntien kanssa

Suutarinen Marjaana_photo HY_Linda Tammisto

Nimi Palmenia jäi syksyllä historiaan ja tilalla jatkaa nyt Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut toimii entistä tiiviimmin osana yliopistoa ja tarjoaa tutkimusperäistä täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluita työelämän tarpeisiin. Helsingin yliopiston toiminta jatkuu Lahdessa ja keskittyy Niemen kampukselle muun korkeakoulutoiminnan kanssa.

Koulutus- ja kehittämispalvelut on muuttunut muutenkin kuin vain nimeltään. Vuoden takaisten yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen toiminta on organisoitu kokonaan uudelleen ja johtajana on aloittanut Marjaana Suutarinen.

“Yliopisto on kuin karkkikauppa. Täällä on mahdollisuuksia luoda loistavia poikkitieteellisiä kokonaisuuksia niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin”,  toteaa Suutarinen. Erityisen tärkeänä Suutarinen pitää ylipiston ja elinkeinoelämän välisten yhteyksien lisäämistä näinä niukkoina aikoina.

“Tällä hetkellä tutkimustulosten hyödynnettävyys yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tulisi asettaa yhdeksi rahoituksen keskeiseksi kriteeriksi”.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut pyrkii myös vastaamaan siihen, miten työelämässä olevien yksilöiden ja yhteisöjen osaaminen pidetään ajan tasalla. Esimerkiksi MOOCit ja digitaaliset oppimisympäristöt ovat jo Suutarisen mukaan osoittaneet nousevaa kiinnostusta varsinkin opettajien täydennyskoulutuksessa.

Kirjoittaja: Tiina Rintala-Siira