Esittely

Viestintä kasvokkain, verkossa ja sosiaalisessa mediassa on haastavaa. Organisaation ja yritysten viestintää kehittämällä voidaan vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Viestinnän ammattilaisen rooli organisaatioissa on muuttumassa viestinnän mahdollistajaksi ja asiantuntija-ohjaajaksi. Kolmiportainen koulutuskokonaisuutemme mahdollistaa viestinnän asiantuntijana ja ammattilaisena kehittymisen.

Käytäntöjä kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa koulutus- ja kehittämishankkeiden avulla perustuen viestinnän tutkimukseen. Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen viestinnän oppiaineen kanssa.

Osaamisalueitamme ovat:

  •     organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä
  •     verkko ja sosiaalinen media
  •     e-osallistuminen ja osallistuva kansalainen
  •     terveysviestintä